گنجینه معارف

آمریکا و جنگ تحمیلی

منبع : آمریکا از دیدگاه رهبری , مرکز تحقیقات اسلامی سپاه , 125 , , , تعداد بازدید : 4711     تاریخ درج : 1385/05/04    

1 تحریک عراق

یکی از توطئه های امریکا کمک به عراق در اغلب قضایای جنگ بود که حتی با حضور افسران امریکایی در مرحله یی از مسایل در کشور عراق انجام می شد.اینها به تدریج دارد آشکار می شود، در اسنادی که منتشر می شود، در خاطراتی که می نویسند.اینها یواش یواش رو می شود . (1)

این جنگ تحمیلی را که هشت سال رژیم عراق و صدام حسین خبیث با ملت ما جنگید در حقیقت انگشت دشمنان به راه انداخت برای اینکه همه را مشغول خودشان بکنند. (2)

2 حمایت نظامی و اطلاعاتی

قضیه ی ضربات امریکایی و خنجر زدنها و خیانتها و کودتا درست کردنها و قضیه ی کودتای پایگاه نوژه و قضایای دیگر، پشت سر هم علیه جمهوری اسلامی انجام گرفت و ادامه یافت، تا جنگ تحمیلی شروع شد.در جنگ، به دشمن ملت ایران سلاح دادند.یکی از چیزهایی که در عرف همه ی ملتها و دولتهای دنیا ورود در جنگ محسوب می شود، همین است که دو کشور که در حال جنگند، یکی بیاید به آن طرفی که با این کشور دارد می جنگد، سلاح بدهد، یا امکانات نظامی بدهد، یا مشورت نظامی بدهد، این ورود در جنگ است.اینها را نباید بکلی ندیده گرفت.ملت ایران در مقابل این حرکتها و این ظلمهاست که این طور در مقابل امریکا ایستاده است. (3)

یکی از مسؤولان بلند پایه ی امنیتی امریکا اعتراف کرده است که این کشور، در دوران جنگ تحمیلی، با دستگاههای جاسوسی و استراق سمع خود، اطلاعات مربوط به تحرکات نیروهای ایران را به دست آورده و آنها را در اختیار عراق قرار می داد، ولی در مسأله ی فاو، دستگاههای امریکا دچار اشتباه شدند و نتوانستند عراقیها را از قصد ایران آگاه کنند، و برای جبران اشتباه خود به عراق کمک کردند که هر چه بخواهد، بر روی نیروهای ایرانی سلاح شیمیایی بریزد. (4)

از صدور قطعنامه تا قبول رسمی آن از سوی جمهوری اسلامی، دنیا شاهد سنگینترین ضربات نیروهای اسلام بر دشمن و فتوحات بزرگ رزمندگان ما بر دشمن در جبهه های جنگ از سویی و فشارهای همه جانبه از سوی حامیان رژیم عراق علیه ایران اسلامی از سوی دیگر بود.حصر اقتصادی، حمله به تأسیسات ما در خلیج فارس و تمرکز بی سابقه ی نیروهای نظامی امریکا و ناتو در اطراف مرزهای آبی و هوایی و حتی تجاوز به آنها، بخشی از این فشارها بود، به طوری که تقریبا هیچ فشار ممکن باقی نماند، مگر آن که بر ملت ایران وارد شد و رژیم امریکا تقریبا به طور مستقیم وارد صحنه شد.تهدیدها، بمبارانهای وسیع شیمیایی وجنایت حمله به شهرها و هواپیمای مسافربری و کشتی غیر نظامی و اثبات این که استکبار در حمایت از عراق آمادگی برای دست یازیدن به هر جنایتی دارد، بخشی از حوادث این دوران است و جا دارد در موقع مقتضی، این حقایق هشدار دهنده برای ملت ایران شکافته و بر ملا گردد. (5)

3 اهداف آمریکا از تحمیل جنگ

1/3 شکست نظام اسلامی

امریکا و صهیونیستها و عوامل و هم پیمانها و تجار وابسته و پشتیبانان مالی آنها هر چه توانستند، به کار بردند.برای این که شاید بتوانند جمهوری اسلامی را در این نبرد هشت ساله شکست بدهند، ضربه ای وارد کنند یا به نظام لطمه بزنند یا نظام را سرافکنده کنند یا قطعه ای از کشور را ببرند.ملت ایران محکم ایستاد و بسیج نیروها، جوهر و حقیقت خود را در آن ماجرای عظیم نشان داد. (6)

2/3 پیشگیری از توسعه سیاسی اقتصادی

..امریکا و غرب خواستند بگویند ایران نمی تواند خودش را اداره کند.این جنگ را هم که بر ما تحمیل کردند، یکی از هدفهای عمده اش همین بود که نگذارند کشور ما ساخته بشود، نگذارند این نیروهای کار، مانند چشمه یی بجوشند، نگذارند پول بیت المال که در اختیار دولت است، خرج رفع محرومیت بشود، خواستند ما را دایم به جنگ و به حمله ی خارجی سرگرم نگهدارند. (7)

اگر این جنگ نبود پول ملت و دولت کجا خرج می شد؟ مسلم خرج آبادانی می شد هر چه که در این ده سال خرج آبادانی نشده است گناهش به گردن امریکا و استکبار و قدرتهای شرق و غرب و صدام و امثال آنهاست آنها نگذاشتند جمهوری اسلامی آن کاری را که آرزو دارد و می خواهد انجام بدهد. (8)

3/3 تحمیل رابطه و مذاکره

اگر ایران در مقابل امریکا تسلیم می شد، جنگ زود تمام می شد، البته مصیبت سلطه ی امریکا صد برابر از مصیبت جنگ سخت تر است. (9)

4 بی اعتنایی به اجرای مفاد قطعنامه 598

دنیای استکبار و همین امریکا دولتهایی که دم از صلح می زنند این جاست که دشمنی و خباثت خود را نسبت به انقلاب و اسلام و ملت ایران نشان می دهند.همه ی ملت ایران یادشان است که همان کسانی که داد قطعنامه ی 598 را داشتند و در هر مذاکره و نشست و برخاستی، از قطعنامه دم می زدند مثل رؤسای جمهور و سلاطین و بعضی از مرتجعان منطقه فریادشان دیگر تمام شد! گویی که همه ی مشکل این بود که رژیم عراق به وسیله ی رزمندگان اسلام تهدید نشود.حالا که آتش بس شد و آن تهدید تمام گردید، دیگر هیچ چیز برایشان مطرح نیست! در همه ی قضایا، امریکا همین طور است. (10)

پی نوشت ها:

1 جمهوری اسلامی، 15/8/1376، سخنرانی در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان.

2 حدیث ولایت، ج 7، ص 298، 31/5/1370، سخنرانی در جمع مردم روستای پاپی استان لرستان .

3 جمهوری اسلامی، 27/10/1376، خطبه های نماز جمعه ی تهران.

4 همان، 29/11/1376، سخنرانی در دیدار با خانواده های معظم شهدای هرمزگان.

5 حدیث ولایت، ج 2، ص 151، 30/6/1368، پیام به مناسبت نهمین سالگرد جنگ تحمیلی.

6 جمهوری اسلامی، 1/9/1375، سخنرانی در دیدار با بسیجیان.

7 حدیث ولایت، ج 7، ص 280، 30/5/1370، سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم خرم آباد.

8 همان، ص 299، 31/5/1370، سخنرانی در جمع مردم روستای پاپی استان لرستان.

9 جمهوری اسلامی، 6/7/1370، خطبه های نماز جمعه ی تهران.

10 حدیث ولایت، ج 2، ص 57 و 58، 23/5/1368، سخنرانی در دیدار با خانواده های معظم اسرا و مفقودین.

کلمات کلیدی
جنگ  |  اطلاعات  |  عراق  |  جمهوری اسلامی  |  امریکا  |  جنگ تحمیلی  |  تحمیل  | 
لینک کوتاه :