گنجینه معارف

وجود پیامبر (ص) بزرگترین مایه وحدت در همه ادوار اسلامی

بعد از دوران قرون وسطی که در دنیای مغرب زمین و مسیحیت، تهاجم تبلیغاتی وسیعی نسبت به شخصیت رسول اکرم (ص) انجام گرفت و دشمنان سوگندخورده ی اسلام فهمیدند که یکی از راههای مبارزه با اسلام این است که چهره ی نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) را مخدوش بکنند و کارهای زیادی هم در این زمینه انجام گرفت، تا امروز که دشمن به نحو مستمر و با شیوه های مختلف، روی امحای شخصیت پیامبر از ذهنهای آزادگان عالم کار کرده است، مردم بسیاری در دنیا هستند که اگر پیامبر اسلام را به همان اندازه یی که مسلمانها می شناسند یا حتی کمتر از آن بشناسند یعنی حقیقتا فقط شبحی از آن چهره ی منور بر دلهای آنان آشکار بشود عقیده و گرایش آنها نسبت به اسلام و معنویت اسلامی تضمین خواهد شد .

چکیده ماشینی


منبع : حدیث ولایت، ج 2 , دفتر مقام معظم رهبری , 224 , , , تعداد بازدید : 4569     تاریخ درج : 1385/05/04    

وجود نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه واله وسلم)، بزرگترین مایه ی وحدت در همه ی ادوار اسلامی بوده است و امروز هم می تواند باشد؛ چون اعتقاد آحاد مسلمانان به آن وجود اقدس بزرگوار، با عاطفه و عشق توأم است و لذا آن بزرگوار، مرکز و محور عواطف و عقاید همه ی مسلمانهاست و همین محوریت، یکی از موجبات انس دلهای مسلمین و نزدیکی فرق اسلامی با یکدیگر به حساب می آید .

ابعاد شخصیت نبی اکرم را هیچ انسانی قادر نیست به نحو کامل بیان کند و تصویر نزدیک به واقعی از شخصیت آن بزرگوار ارایه نماید . آنچه ما از برگزیده ی پروردگار عالم و سرور پیامبران سراسر تاریخ شناخته و دانسته ایم، سایه و شبحی از وجود معنوی و باطنی و حقیقی آن بزرگوار است؛ اما همین مقدار معرفت هم برای مسلمانان کافی است تا اولا، حرکت آنها را به سمت کمال تضمین کند و قله ی انسانیت و اوج تکامل بشری را در مقابل چشم آنان قرار بدهد و ثانیا، آنها را به وحدت اسلامی و تجمع حول آن محور تشویق کند . بنابراین، توصیه ی ما به همه ی مسلمانان عالم این است که روی ابعاد شخصیت پیامبر و زندگی و سیره و اخلاق آن حضرت و تعالیمی که از آن بزرگوار مأثور و منصوص است، کار زیادی بشود .

بعد از دوران قرون وسطی که در دنیای مغرب زمین و مسیحیت، تهاجم تبلیغاتی وسیعی نسبت به شخصیت رسول اکرم (ص) انجام گرفت و دشمنان سوگندخورده ی اسلام فهمیدند که یکی از راههای مبارزه با اسلام این است که چهره ی نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) را مخدوش بکنند و کارهای زیادی هم در این زمینه انجام گرفت، تا امروز که دشمن به نحو مستمر و با شیوه های مختلف، روی امحای شخصیت پیامبر از ذهنهای آزادگان عالم کار کرده است، مردم بسیاری در دنیا هستند که اگر پیامبر اسلام را به همان اندازه یی که مسلمانها می شناسند یا حتی کمتر از آن بشناسند یعنی حقیقتا فقط شبحی از آن چهره ی منور بر دلهای آنان آشکار بشود عقیده و گرایش آنها نسبت به اسلام و معنویت اسلامی تضمین خواهد شد . ما باید روی این مسأله کار کنیم .

بزرگترین تبلیغ برای اسلام، شاید همین باشد که ما چهره ی پیامبر اسلام را برای بینندگان و جویندگان عالم روشن کنیم و بسیار بجاست قبل از آن که دشمنان و مخالفان، با روشهای و شیوه های فرهنگی و هنری پیچیده ی خود، چهره ی آن بزرگوار را در اذهان مردم بی خبر عالم مخدوش کنند، مسلمانان هنرمند و مطلع و وارد به شیوه های گوناگون در عالم، با بیان و تبلیغ و تبیین راجع به آن شخصیت معظم و مکرم، کار علمی و فرهنگی و هنری و تبلیغی بکنند . اینها کارهای لازمی است .

شما در همین اواخر ملاحظه کردید که وقتی استکبار جهانی به برکت انقلاب اسلامی، با رشد معنوی اسلام مواجه شد و در جبهه ی نظامی و سیاسی نتوانستند انقلاب و جمهوری اسلامی را که امروز مظهر و نمودار اسلام عملی است بکوبند و شکست بدهند و خواستند به تهاجم فرهنگی دست بزنند، مزدور خودشان را وادار کردند تا به شخصیت رسول اکرم و نبی معظم اهانت بکند و شیطان صفتی، به دستور شیاطین زر و زور عالم، آن کتاب شیطانی را بنویسد که البته با پاسخ و عکس العمل قاطع مسلمین عالم و در مقدم آنان، امام بزرگوار و رهبر عظیم الشأن و فقید ما مواجه شدند که به هدر بودن خون آن شیطان صفت و اعدام او حکم کردند .

پس، یک مطلب این است که باید روی معرفی شخصیت رسول اکرم کار کنیم، و نه فقط شخصیت آن بزرگوار به معنای زندگی آن حضرت، بلکه ابعاد گوناگون وجود آن بزرگوار مثل: اخلاقیات و روش حکومت و مردمداری و عبادت و سیاست و جهاد و تعلیمات خاص را مورد توجه قرار دهیم . نه فقط هم کتاب بنویسیم، بلکه باید کار هنری و تبلیغی را با شیوه های جدید و با استفاده از تکنیکهای موجود شروع کنیم و نه فقط در جمهوری اسلامی، بلکه در همه ی انحای جهان اسلام، آن را انجام دهیم .

و اما راجع به مسأله ی وحدت مسلمین و هفته ی وحدت باید بگویم که اگر وحدت و نزدیکی فرق اسلامی چیزی است که در خدمت اسلام می باشد و اگر قبول داریم که اتحاد مسلمین به حال مسلمین مفید است و در جهت عظمت اسلام می باشد، یقینا بایدمعتقد باشیم که از سوی دشمنان اسلام، سخت ترین تلاشها و پیچیده ترین توطئه ها، علیه این وحدت و اتحاد در جریان است . این دو از هم غیرقابل انفکاک است . امروز، هر چیزی که برای اسلام نافعتر است، از نظر دشمنان اسلام مبغوضتر می باشد . امروز، هر چیزی که بیشتر در جهت عظمت اسلام باشد، بیشتر هم مورد تهاجم دشمنان اسلام است . این، یک معادله ی قطعی است .

شما ببینید که امروز فشار دشمنان اسلام، روی کدام نقطه از دنیای اسلام بیشتر است؟ همان قدرتها و دشمنانی که به بعضی از سلاطین و رؤسای کشورهای مسلمان، دست دوستی و صمیمیت داده اند و با همه ی وجود از آنها دفاع می کنند و پول و سلاح و تجهیزات و تبلیغات را در خدمت آنها قرار داده اند، امروز با تمام وجود خود، علیه جمهوری اسلامی و نظام و ایران اسلامی، در حال تلاش و کوششند . چرا؟ چون فهمیده اند که در جمهوری اسلامی و نظام ما، عظمت اسلام تضمین و تعقیب خواهد شد .

هرکاری که امروز در خدمت اسلام است، مورد نقمت دشمنان اسلام می باشد . وحدت میان مسلمین، یکی از مصادیق این قاعده ی کلی است . اگر حقیقتا لازم است که مسلمین عالم با یکدیگر اتحاد پیدا بکنند و اگر این اتحاد به حال اسلام و مسلمین مفید است که ظاهرا در نظر عقلا و مصلحان عالم اسلام، جای شکی در این حرف نیست پس باید مطمئن بود که امروز توطئه ی دشمن علیه این وحدت، از همیشه بیشتر است .

من، به همه ی برادران مسلمانی که در سراسر عالم هستند، توجه و تذکر می دهم که تبلیغات استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی را که از طریق خبرگزاریها و مطبوعات و رادیوها و اظهارات رسمی سیاسیون منتشر می شود، با این منطق و قاعده ی کلی بسنجند و معنا کنند که تمام دستگاههای تبلیغاتی استکبار و در رأس آنها امریکا، امروز بسیج شده اند تا جمهوری اسلامی و ایران و ملت اسلام را برخلاف آنچه که هست، در چشم مردم عالم معرفی کنند و نشان بدهند . این، مسأله ی بسیار مهمی است .

امروز، پولهای دستگاه استکبار و ایادی آنها، در دنیا و بیشتر از همه در دنیای اسلام، برای ایجاد تفرقه بین مسلمین خرج می شود تا اگر بتوانند که نخواهند توانست بین ایران اسلامی و مسلمانان عالم، اختلاف ایجاد کنند و فاصله بیندازند . جنگ دشمن ساخته ی شیعه و سنی، به برکت انقلاب اسلامی بحمدالله رو به خمود و خاموشی رفت و برادران شیعه و سنی در میدانهای مختلف در کنار هم قرار گرفتند و به یکدیگر کمک کردند و برادروار با هم حرکت کردند که حق هم همین بود ولی امروز تبلیغات جهانی سعی می کند باز هم این شعله را مشتعلتر و این آتش را برافروخته تر کند و این اختلاف را که رو به از بین رفتن است، دوباره زنده نماید . چرا؟ چون می دانند که امروز وحدت اسلامی یعنی تجمع مسلمین حول محور ایران اسلامی است . می دانند که دلهای مسلمین، امروز به ام القرای اسلام یعنی ایران اسلامی متوجه است . می دانند که امروز در دنیای اسلام و در سراسر عالم، آن جایی که قرآن رسما و عملا حاکمیت دارد، ایران اسلامی است .

ایران، مثل بسیاری از کشورهای مسلمان نام نیست که علی الظاهر یک کشور اسلامی باشد و سران و رهبران آن دم از اسلام بزنند، اما عمل خود آن سران، بیشتر از همه ی آحاد مردم یا اکثر آنها، از اسلام دور و بیگانه باشد . در این جا، کسانی که در رأس امور هستند، شرط قبول و تحمل مسؤولیت برای آنها، ایمان و تقواست . این جا، مثل بعضی از دیگر کشورهای اسلامی نیست که مسؤولان و رهبران، فسق و فجور کنند و محرمات کبیره را که قرآن ناطق به حرمت آنهاست عملا انجام بدهند و شرب خمر و تجاوز و تعدی از حدود الهی بکنند و نوکری دشمنان خدا و دشمنی با بندگان صالح او بکنند و بر مؤمنین و متقین و علما فشار وارد آورند و در عین حال، نام خودشان را مسلمان بگذارند .

تنها نقطه یی در عالم اسلام که مسؤولان کشور و اداره کنندگان و مدیران، باید از نظر مردم به تقوا و ایمان و تعبد شناخته شده باشند، ایران اسلامی است . این را مردم دنیا می بینند و حس می کنند که بقیه ی کشورها، ادعای اسلام می کنند و زمامدارانشان فساق و فجاری در رأس امور قرار می دهند و مردم مسلمان هم مشاهده و تحمل می کنند و چاره یی هم ندارند .

شما بعضی از کشورهای اسلامی مدعی اسلامیت و ترویج اسلام را ببینید؛ بعضیها آن قدر پررو و وقیح هستند که خودشان را بانی و صاحب و مروج اسلام هم به حساب می آورند و معرفی می کنند در عین حال که کپسول فساد و انحطاط و منشأ محرمات و گناهان کبیره هستند! ! این را مردم دنیا می بینند . مسلمانانی که بصیرند، اینها را می فهمند و می دانند که در این صورت، اگر پرچم وحدت اسلامی بلند شد، دلهای مسلمانان به طور قهری به آن جایی متوجه خواهد شد که حقیقتا اسلام حاکم است وملاکها و معیارها از اسلام گرفته شده و ملاک حاکمیت و مدیریت و مسؤولیت، مسلمان بودن است و این آیه ی شریفه که: «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» (1) صادق است . مردم دنیا، این را می بینند و دلهاشان متوجه ایران اسلامی خواهد شد .

لذا امروز، تمام تشکیلات تبلیغاتی وابسته به استعمار و استکبار و ایادی آنها در همین منطقه ی اسلامی، دست به دست هم داده اند تا با تبلیغات مضر، وحدتی را که مورد نظر اسلام است و نظام اسلامی کمربسته ی آن می باشد، بشکنند . علمای اسلام باید مواظب باشند . مراقب این مذاهب اختراعی و جعلی که نقض وحدت است باشید . مواظب این دلارهای نفتی که برای ایجاد تفرقه به کار می رود، باشید . مواظب این دستهای پلید و مزدور که سعی می کنند «عروةالوثقی» ی وحدت بین مسلمین را بگسلند و پاره کنند، باشید . با اینها برخورد کنید . این، لازمه ی علاقه به وحدت و پیمودن راه وحدت اسلامی است . بدون این، ممکن نیست .

ما در مسأله ی وحدت، جدی هستیم . ما اتحاد مسلمین را هم معنا کرده ایم . اتحاد مسلمین، به معنای انصراف مسلمین و فرق گوناگون از عقاید خاص کلامی و فقهی خودشان نیست؛ بلکه اتحاد مسلمین به دو معنای دیگر است که هر دوی آن باید تأمین بشود: اول این که فرق گوناگون اسلامی (فرق سنی و فرق شیعه) که هر کدام فرق مختلف کلامی و فقهی دارند حقیقتا در مقابله با دشمنان اسلام، همدلی و همدستی و همکاری و همفکری کنند . دوم این که فرق گوناگون مسلمین سعی کنند خودشان را به یکدیگر نزدیک کنند و تفاهم ایجاد نمایند و مذاهب فقهی را باهم مقایسه و منطبق کنند . بسیاری از فتاوای فقها و علما هست که اگر مورد بحث فقهی عالمانه قرار بگیرد، ممکن است با مختصر تغییری، فتاوای دو مذهب به هم نزدیک شود .

لذا ما جدا علاقه مند هستیم که «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» را ایجاد کنیم . ما مایلیم این کار انجام بگیرد . البته، در گذشته این کار شروع شده و تلاشهای مخلصانه یی هم داشته؛ اما اکنون مدت مدیدی است که ما حرکت حقیقی یی مشاهده نمی کنیم . احساس می کنیم که این کار باید انجام بگیرید و مردم مخلص و مؤمن و شخصیتهای عالمی از همه ی دنیای اسلام همکاری کنند . ما آماده هستیم و مایلیم که میزبان این مجموعه باشیم و زحمات و خدمتهای این کار را برعهده بگیریم .

علمای اسلامی باید کوشش کنند . فقها و متکلمین و فلاسفه ی اسلامی بنشینند آراء را با یکدیگر تطبیق کنند و آنها را در مجموعه هایی جمع نمایند تا نظرات فرق مختلف اسلامی در مجموعه ی واحد و با نگاه مساعد به یکدیگر، در اختیار همه ی مسلمین قرار بگیرد . این، از جمله کارهای بسیار لازم و ضروری است و امیدواریم که همت صاحب همتان، این کار را به انجام برساند .

پی نوشت:

1) حج: 41

کلمات کلیدی
مسلمانان  |  پیامبر  |  اسلام  |  وحدت  |  علما  |  اسلامی  |  دلهای مسلمین و نزدیکی فرق  | 
لینک کوتاه :