گنجینه معارف

دور از تو

منبع : مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره 7 , چایچیان، حبیب اللّه (حسان) , , , , تعداد بازدید : 1569     تاریخ درج : 1387/03/06    

انتظارم می کُشد، یادی ز ما کن یا حسین! درد هجران را به وصل خود دوا کن یا حسین!
گرچه دورم، بر نگاه دلنشینت جان دهم کوفه را با یک نظر چون کربلا کن یا حسین!
بی نیازی گرچه از من، من به تو دارم نیاز پادشاهی، یک نگه بر این گدا کن یا حسین!
در حریم کعبه می گردی چو ای سیمرغ عشق عبد سرگردان خود را هم، دعا کن یا حسین!
عید قربان است فردا و ممنم قربانیت چون ندارم صبر، امروزم فدا کن یا حسین!
چون که دور افتاده ام، ای زائر بیت الحرام بام قصر کوفه را، کوه منا کن یا حسین!
مهربانی از دو سر، دارد چو لذت بیشتر دیر شد احضار من، نامم صدا کن یاحسین!
آیم از شوق تو با سر، چونکه پابندم به عشق پای بر فرقم بنه، کامم روا کن یا حسین!
چون «حسان» بسیار می باشد گدای درگهت جمله را با یک نظر از غم رها کن یا حسین!
دارم اندر ذمّه ام حق خدا و خلق را خود به فضل خویشتن دِیْنم ادا کن یا حسین!
کلمات کلیدی
کوفه  |  عید قربان  |  قربان  |  عشق  |  دور  |  بام قصر کوفه  | 
لینک کوتاه :