گنجینه معارف

اهمیت راز و نیاز با خدا

تعداد بازدید : 9936     تاریخ درج : 1387/04/30    

خداوند می فرماید: «أُدْعُونی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» [1] ؛ مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم. می دانیم که خداوند صادق است و در سخن او گمان خلاف نمی رود، لیکن یکی از بهترین شواهد بر صدق گفتار حق تعالی مواردی است که در قرآن کریم آمده است که انبیا، اولیا و بندگان صالح حق تعالی در شرایطی خاص خدا را خواندند و خدا هم دعای آنان را اجابت کرد و آنها را از غم واندوه رهانید.

 

وقتی که خداوند داستان حضرت یونس و زندانی شدن او در شکم ماهی در قعر دریا، و قبول توبه و استغفار او را بیان می کند در پایان اشاره می کند به دعا و مناجات یونس در قعر دریا، و مستجاب شدن دعا و نجات یافتن او از چنان زندان وحشتناک، در آخر سخن می فرماید: «وَکَذلِکَ نُنْجِی المُؤْمِنینَ» [2] ؛ ما اینچنین مؤمنان را نجات می دهیم. و این معنا را بالفظ مستقبل (که دلالت بر دوام و استمرار دارد) بیان می کند. گویا خداوند می خواهد بفرماید: مباداگمان کنید این گونه برخورد و یاری و کمک ما اختصاص به یونس و یا گذشتگان و یا پیامبران دارد؛ بلکه نجات و یاری و کمک و هدایت ما شامل حال همه مؤمنان است؛ آنهایی که از سوز دل و از عمق جان در گرفتاری ها خدا را بخوانند.

 

در حقیقت خداوند با ذکر داستان حضرت یونس و حسن ختام آن با این جمله، به مردم با ایمان راه ارتباط بندگان با خدایشان را نشان می دهد که در مشکلات و سختی ها به خداوند امیدوار باشند و به درگاه او روی آورند و هیچ گاه از رحمت الهی مأیوس نباشند، چرا که فریادرس همه در همه جا خداوند است.

 [1] . غافر (40) آیه 60 .

[2] . انبیاء (21) آیه 88 .

کلمات کلیدی
خدا  |  خداوند  |  دعا  |  یونس  |  مناجات یونس در قعر دریا  |  أدعونی أستجب  | 
لینک کوتاه :  
نویسنده : محمد ابراهيم موسوي تاریخ : 1393/02/20

بسيار مطالب جالب و مؤثر بود و يك عرض كوجك دارم و ان اين است كه لطف بفرمايد از لغات ساده براي تفهيم بيشتر استفاده شود و همجنان فعل ها را مكمل بنويسيد زيرا در بعضي متن و مطالب جمله نامكمل بود كه اينجانب مفهوم را نكرفتم. تشكر از شما كه زحمات زيادي را در تحقيق و مطالب ديني ميشويد. التماس دعا