گنجینه معارف

ماخذ شناسی اقتصاد اسلامی در سال 1376 (1)

فهرست مجلات 1- ارزشها 2- اطلاعات سیاسی و اقتصادی 3- اقتصاد 4- اقتصاد و مدیریت 5- الفکر الاسلامی 6- اندیشه حوزه 7- ایران فردا 8- بانک صادرات 9- بینات 10- پاسخ نامه پرتو هدایت دفتر تبلیغات 11- پاسدار اسلام 12- پژوهش نامه بازرگانی 13- پژوهش و توسعه 14- پژوهش و سازندگی 15- پژوهش و سیاست های اقتصادی 16- پیام امروز 17- پیام حوزه 18- تازه های اقتصاد 19- تازه های مدیریت 20- تبیان 21- تحقیقات اقتصادی 22- تدبیر 23- تعاون 24- توسعه 25- جهاد 26- حوزه 27- حوزه و دانشگاه 28- دادرسی 29- دانشگاه اسلامی 30- درسهایی از مکتب اسلام 31- روستا و توسعه 32- رهیافت 33- زمینه 34- سیاست خارجی 35- سیری در اندیشه ها 36- صفحه اول 37- فرهنگ توسعه 38- فرهنگ جهاد 39- فرهنگ تعاون 40- فقه 41- فقه اهل بیت 42- قبسات 43- کار و جامعه 44- کتاب نقد 45- کوثر 46- کیان 47- کیهان اندیشه 48- کیهان فرهنگی 49- مجله اقتصادی 50- مدرس 51- مصباح 52- معرفت 53- میراث جاویدان 54- نامه اطاق بازرگانی 55- نامه فرهنگ 56- نامه مفید 57- نقد و نظر 58- نگاه حوزه 59- نگاه نو 60- وارش 61- وام فهرست روزنامه ها 1- ابرار 2- اخبار 3- اطلاعات 4- ایران 5- جامعه 6- جمهوری اسلامی 7- رسالت 8- سلام 9- فردا 10- قدس 11- کار و کارگر 12- کیهان 13- همشهری راهنمای بازیابی اطلاعات این اطلاعات، ابتدا، در جدول های جداگانه و بر اساس کتب، پایان نامه ها، مقالات و مجلات و مقالات روزنامه ها تقسم بندی گشته است.

چکیده ماشینی


منبع : فصلنامه نامه مفید، شماره 13 تعداد بازدید : 5703     تاریخ درج : 1388/05/18    

مقدمه
اطلاعات یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی، اقتصادی و فرهنگی در هر کشوری به شمار می آید. هر جامعه ای که فاقد اطلاعات کافی و مناسب در زمینه های مختلف باشد، یقینا در فرایند پیشرفت و توسعه دچار مشکل جدی خواهد شد. نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیت های حیاتی بشر جستجو کرده برخی از کاربردهای شناخته شده اطلاعات عبارتند از: کمک به رشد دانش و خرد تصمیم گیری و مدیریت، تحقیق و توسعه، تولید و صنعت، تالیف و نوشتن و ... امروزه توسعه عملی و تبادل فرهنگی و پیچیدگی امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و رقابت شدید اندیشه ها و تفکرات مختلف، نقش اطلاعات و اطلاع رسانی را چند برابر نموده است و اهمیت ویژه ای به این پدیده داده است.
یکی از اولین رسانه هائی که رسالت ثبت و انتقال اطلاعات را به انجام رسانیده اند، کتاب است. اما امروزه توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی موجب پیدایش انواع دیگری از منابع مانند پایان نامه ها، شرح و خلاصه سخنرانی ها و مقاله های گردهماییها و مقالات سمینارها و نظائر آن شده است.
بر این اساس و با انگیزه گسترش و اعتلای فرهنگ اطلاع رسانی و آماده ساختن زمینه ای برای محققین و اندیشمندان اقتصاد اسلامی، این گزارش در زمینه ادبیات اقتصاد اسلامی در سال 76 تهیه شده است. امیدواریم که این گزارش توانمندی پژوهشگران را افزایش داده و گامی در جهت صرفه جوئی در وقت و هزینه و افزایش کیفیت پژوهشی آنان باشد.
ما برای تهیه این گزارش تلاش زیادی نمودیم تا بتوانیم بر جامعیت آن بیفزائیم ولی از آنجا که هیچ کاری بدون اشکال نیست یقینا این کار نیز بدون ایراد نخواهد بود.
در این مسیر ما با مشکلاتی مواجه بوده ایم که بخشی از نواقص کار مربوط به این موانع و مشکلات بوده است. یکی از این مشکلات عدم همکاری واحدها و سازمانهای مختلف است در کشور ما خدمات اطلاعاتی به میزان زیادی تحت مقررات نامناسب سازمانهای مادر است و به همین دلیل این سازمانها آماده هماهنگی و داد و ستد اطلاعات با یکدیگر نیستند و این د رحالی است که ماهیت اطلاعات و استفاده از آن ها با این گونه مقررات و قوانین منافات دارد. مشکل دیگری که در این زمینه مطرح است پراکندگی مراکز اطلاعاتی است فواصل زیاد جغرافیائی و تمرکز منابع اطلاعاتی در تهران بر مشکلات بی شمار این امر افزوده است. بعنوان مثال ما برای دستیابی به بعضی از روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار مجبور شدیم به مراکز مختلفی از جمله نمایندگی های آنها در قم مراجعه کنیم که متاسفانه با عدم همکاری آنان مواجه شدیم حتی به بعضی از مراکز فرهنگی و کتابخانه ها که مراجعه نمودیم با بی مهری و عدم همکاری مواجه شدیم. یکی از مشکلات دیگر، عدم نظم و عدم سازماندهی دقیق در بعضی کتابخانه ها بود که این امر موجب شد که به بعضی از شماره های مجلات و یا روزنامه ها دسترسی پیدا نکنیم.
این گزارش شامل کتب، پایان نامه ها، و مقالاتی که در زمینه اقتصاد اسلامی در مجلات و روزنامه ها از اول سال 76 تا پایان سال 76 نگاشته شده، می باشد ذکر این نکته نیز لازم است که ما کتب و مقالاتی را در این گزارش آورده ایم که چاپ اول آن ها در سال 76 بوده است.
برای دستیابی به این اطلاعات در زمینه کتب از کلیه شماره های کتاب هفته استفاده نموده ایم و از آخرین اطلاعات مؤسسات تحقیقی در قم بهره گرفته ایم. برای بدست آوردن پایان نامه ها با دانشکده اقتصاد دانشکاه های تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، بابلسر، علامه، تربیت مدرس، امام صادق «علیه السلام » مفید قم، مؤسسه آمورشی و پژوهشی امام خمینی «قدس سره » قم تماس گرفتیم و کسب اطلاعات نمودیم. برای بررسی مجلات و روزنامه ها نیز از کتابخانه های دانشگاه مفید، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس سره »، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا«علیه السلام » استفاده نمو ده ایم.
فهرست مجلات
1- ارزشها 2- اطلاعات سیاسی و اقتصادی 3- اقتصاد 4- اقتصاد و مدیریت 5- الفکر الاسلامی 6- اندیشه حوزه 7- ایران فردا 8- بانک صادرات 9- بینات 10- پاسخ نامه پرتو هدایت دفتر تبلیغات 11- پاسدار اسلام 12- پژوهش نامه بازرگانی 13- پژوهش و توسعه 14- پژوهش و سازندگی 15- پژوهش و سیاست های اقتصادی 16- پیام امروز 17- پیام حوزه 18- تازه های اقتصاد 19- تازه های مدیریت 20- تبیان 21- تحقیقات اقتصادی 22- تدبیر 23- تعاون 24- توسعه 25- جهاد 26- حوزه 27- حوزه و دانشگاه 28- دادرسی 29- دانشگاه اسلامی 30- درسهایی از مکتب اسلام 31- روستا و توسعه 32- رهیافت 33- زمینه 34- سیاست خارجی 35- سیری در اندیشه ها 36- صفحه اول 37- فرهنگ توسعه 38- فرهنگ جهاد 39- فرهنگ تعاون 40- فقه 41- فقه اهل بیت 42- قبسات 43- کار و جامعه 44- کتاب نقد 45- کوثر 46- کیان 47- کیهان اندیشه 48- کیهان فرهنگی 49- مجله اقتصادی 50- مدرس 51- مصباح 52- معرفت 53- میراث جاویدان 54- نامه اطاق بازرگانی 55- نامه فرهنگ 56- نامه مفید 57- نقد و نظر 58- نگاه حوزه 59- نگاه نو 60- وارش 61- وام
فهرست روزنامه ها
1- ابرار 2- اخبار 3- اطلاعات 4- ایران 5- جامعه 6- جمهوری اسلامی 7- رسالت 8- سلام 9- فردا 10- قدس 11- کار و کارگر 12- کیهان 13- همشهری راهنمای بازیابی اطلاعات
این اطلاعات، ابتدا، در جدول های جداگانه و بر اساس کتب، پایان نامه ها، مقالات و مجلات و مقالات روزنامه ها تقسم بندی گشته است. ترتیب عناوین موجود در کتب و مقالات مجلات و روزنامه ها در همه جدول ها بر اساس نام خانوادگی، نویسندگان به ترتیب الفبا، و آدرس و مشخصات هر عنوان در جدول مربوطه ذکر شده است. بعنوان مثال در جدول مقالات مجلات عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مجله، شماره مجله، صفحه و تاریخ نشر مجله ذکر گردیده است.
مقالاتی که نام نویسنده آنها موجود نبوده یا گزارش بوده یا سمینار بوده در اخر هر جدول ذکر شده است.
تقسیم بندی دوم موضوعی می باشد که در جدول مربوط به هر موضوع عنوان کتاب یا مقاله، نام نویسنده، جدول (کتاب، مجله، روزنامه) ذکر شده است تا برای دستیابی به آدرس کامل عنوان مورد نظر کار آسانتر شود.
بعنوان مثال عنوان آبداری و آبرسانی اسلامی باین شکل در جدول آمده است در موضوع آب و آبرسانی.
عنوان: آبداری و آبرسانی - نام نویسنده: حسین اسلامی - جدول: مجله.
ستون جدول که در ذیل آن برای این عنوان مجله ذکر شده، بیانگر این است که عنوان آبداری و آبرسانی اسلامی در جدول مقالات مجلات ذکر شده است.
یاد آوری این نکته نیز ضروری است که یک مقاله ممکن است در چند مجله یا روزنامه به چاپ رسیده باشد ما به چاپ اولیه این گونه مقالات اکتفا نموده ایم. به عنوان مثال مقاله استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام از دکتر سبحانی در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 120 - 119 و در مجله سیری در اندیشه ها شماره 9 و در روزنامه اطلاعات شماره 21180 آمده است ما به چاپ اولیه این مقاله که در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی بوده اکتفا نموده یم. در ضمن لیستی از منابع مورد استفاده و بررسی قرار گرفته قبل از جدولها آورده شده تا محققین محترم اطلاعات کافی برای تحقیقات گسترده تر در دست داشته باشند.
در پایان لازم می دانیم که از موسسه معارف اسلامی امام رضا «علیه السلام »، اداره ارشاد اسلامی قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دفتر همککاری حوزه و دانشگاه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس سره » کتابخانه دانشگاه مفید که در تهیه این گزارش با ما همکاری نمودند و امکاناتی در اختیار ما قرار دادند تشکر و قدردانی نمائیم، هنچنین از استاد محترم جناب آقای یوسفی نیز که در همه مراحل ما را راهنمائی نمودند، کمال تشکر را می نمائیم. لیست کتب اقتصاد اسلامی نگاشته شده در سال 1376
× ابراهیمی، محمدحسین، «پول، بانک، صرافی »، (قم: تبلیغات انقلاب اسلامی قم)، سال 76، چاپ اول.
× احسانی، یداله، «اسراف چرا؟»، (تهران: رامین)، دی 76، چاپ اول.
× اسماعیل پورقمشه ای، محمد علی، «رساله مضاربه واحکام ربا و بانکها، اعتکاف و مسایل دیگر»، (قم: صاحب اثر)، شهریور 76، چاپ اول.
× اکبری، بهمن، «حقوق بازرگانی در اسلام »، (تهران: مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، اردیبهشت 76، چاپ اول.
× پیشگر، زری، «اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن »، (تهران: دانشگاه تربیت مدرس)، تابستان 76، چاپ اول.
× حائری، مرتضی، «کتاب الخمس »، (تهران: اسلامی)، آبان 76، چاپ اول.
× رسولی، سید هاشم، «سخنی درباره زکات »، (ترهان: دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، ابان 76، چاپ اول.
× رفیعی محمدی، ناصر، «آفت سرمایه ها، اسراف و تبذیر»، (سمنان: دانشگاه سمنان)، مرداد 76، چاپ اول.
× سروش، عبدالکریم، «حکمت و معیشت شرح نامه امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام »، (تهران: صراط)، اردیبهشت 76، چاپ اول.
× صادقی، حسین، «مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی »، (تهران: دانشگاه تربیت مدرس)، مرداد 76، چاپ اول.
× ظریفیان شفیعی، غلامرضا، «مناسبات دین و دولت در اسلام از آغاز تاسیس حکومت اموی سال 41»، (تهران: دانشگاه تربیت مدرس)، بهار 76، چاپ اول.
× فرزین وش، اسداله، «بررسی عقود در بانکداری اسلامی »، (تهران: مؤسسه تحقیقات بانک مرکزی)، بهار 76، چاپ اول.
× قائینی، فرزانه، «سکه شناسی دوره صفویه بر اساس اوضاع مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی دوره صفویه »، (تهران: دانشگاه تربیت مدرس)، بهار 76، چاپ اول.
× منتظری، حسینعلی، «دراسات فی المکاسب المحرمه (2)»، (قم: دفتر ایشان)، بهار 76، چاپ اول.
× موسویان، سید عباس، «پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی »، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، زمستان 76، چاپ اول.
× نوری همدانی، حسین، «کتاب الخمس »، (قم: مؤسسه فرهنگی مهدی موعود)، 76، چاپ اول.
× مؤسسه تحقیقاتی بانک مرکزی، «تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی با توجه به روابط اقتصادی معاصر»، (تهران: مؤسسه تحقیقات بانک مرکزی)، بهار 76، چاپ اول.
× همایش اقتصادی، «پول از دیدگاه فقه و اقتصاد»، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، 76، چاپ اول.
× مؤسسه بانکداری ایران، «مجموعه از سخنرانیها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی حفظ ارزش پول »، (تهران: بانک مرکزی)، اردیبهشت 76، چاپ اول.
× قسمت مراسلات خارجی مؤسسه در راه حق، «الزکاة، الصدقات، الخمس »، (قم: مؤسسه در راه حق)، 76، چاپ اول. لیست پایان نامه های نگاشته شده در اقتصاد اسلامی در سال 1376
× باقری، علی، «بررسی مبانی عدالت اقتصادی در اسلام و برخی مکاتب »، (قم: دانشگاه مفید، استاد راهنما: تمدن جهرمی، محمد حسین).
× پاک (صنعتی)، محمد رضا، «نقش نظامهای مختلف بهره برداری از موقوفات در بازدهی آنها» (با مطالعه موردی شهرستان قم)، (قم: پژوهشگاه امام خمینی، استاد راهنما: صدر، سیدکاظم).
× توسلی، محمداسماعیل، «کاهش ارزش پول در فقه و اقتصاد»، (تهران: دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: غلامرضا مصباحی).
× شجاعی، حسن، «مقایسه ای بین عدالت از نظر معتقدان فایده گرایی و عدالت در اقتصاد اسلامی »، (تهران: دانشگاه تهران، استاد راهنما: گرجی).
× مصطفی پور، غلامرضا، «بانکداری بدون ربا»، (مشهد: دانشگاه فردوسی، استاد راهنما: صباحی، احمد).
× میر معزی، سید حسین، «نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی قدس سره »، (قم: دانشگاه مفید، استاد راهنما: نمازی، حسین).
× هادوی نیا، علی اصغر، «در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی و اثرات اقتصادی آن »، (قم: دانشگاه مفید، استاد راهنما: کمیجانی، اکبر).
× یوسفی، احمدعلی، «ماهیت پول و راهبردهای فقهی، اقتصادی آن »، (تهران: دانشگاه علامه، استاد راهنما: مصباحی، غلامرضا). لیست مقالات اقتصاد اسلامی نگاشته شده در مجلات
× ابراهیمی، محمد حسین، «آثار معنوی و آداب قرض الحسنه »، وام، ش 3 (بهار 76)، صص 14-24.
× ابراهیمی، محمدحسین، «طرح قرض الحسنه در سوره مائده »، وام، ش 5 (پاییز 76)، صص 23-27.
× ابراهیمی، نقی، «عدالت اجتماعی دستاورد توسعه اسلامی »، اندیشه حوزه، ش 11-10 (پاییز و زمستان 76)، صص 292-312.
× احمدی، حبیب اله، «نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس »، فقه، ش 12-11 (بهار و تابستان 76)، صص 186-216.
× اسلامی، حسین، «آب داری و آبرسانی اسلامی »، فرهنگ جهاد، ش 10 (زمستان 76)، صص 164-174.
× اسفید واجانی، علی، «شیوه های ذخیره سازی و بهره وری از آب باران »، فرهنگ جهاد، ش 8-7 (بهار و تابستان 76)، صص 356-376.
× الهامی، داود، «نقش اخلاق در حل مشکلات اقتصادی (2-1)»، درسهایی از مکتب اسلام، ش 2-1 (فروردین و اردیبهشت 76)، صص 17-25 و صص 29-38.
× الهامی، داود، «اولویت اخلاق در اقتصاد اسلامی »، درسهایی از مکتب اسلام، ش 3 (خرداد76)، صص 29-35.
× الهامی، داود، «اسراف و تبذیر، یک آفت جهانی »، درسهایی از مکتب اسلام، ش 4 (تیر 76)، صص 15-122.
× امیر احمدی، اسحاق علی، «بررسی سیستم ها و روشهای صندوق های قرض الحسنه »، وام، ش 3 (بهار 76)، صص 44-51.
× اوران، احمد و رشید، سلیم، «سیاست مالی درصدر اسلام »، اقتصاد، ش 6 (بهار 76)، صص 96-129.
× برازنده تر، علیرضا، «اسلام و بانکداری اسلامی مسائل حل نشده »، تازه های اقتصاد، ش 65 (مهر 76)، صص 44-47.
× برجی، یعقوب علی، «پژوهشهای دانشمندان مسلمان در موضوع بهره برداری از آب باران »، فرهنگ جهاد، ش 8-7 (بهار و تابستان 76)، صص 190-206.
× بیک زاده، جعفر، «بهره وری و فرهنگ اسلامی »، تعاون، ش 72 (شهریور 76)، صص 77-85.
× پدیدار، ی. ج، «چشم انداز بانکداری اسلامی در جهان »، فصلنامه بانک صادرات، ش 2 (پاییز 76)، صص 22-27.
× پزشکی، عزیزاله، «اسراف بلای عظیم زندگی »، درسهایی از مکتب اسلام، ش 7 (مهر 76)، صص 57-60.
× پژمان، «چهره بانکداری بدون بهره در ترکیه »، فصلنامه بانک صادرات، ش 2 (پاییز 76)، صص 36-37.
× توتونچیان، ایرج و نمازی، حسین، «حذف بهره، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی »، اقتصاد و مدیریت، ش 32 (بهار 76)، صص 67-107.
× جعفری گیلانی، حبیب اله، «بیت المال و مسؤولیت دینی »، ارزشها، ش 20 (5 خرداد 76)، ص 11.
× جناتی، محمدابراهیم، «شرایط واقف عین موقوفه و موقوف علیه از دیدگاه فقه اسلام »، میراث جاویدان، ش 17 (بهار 76) ، صص 42-50.
× جوادی آملی، عبداله، «صاحبان فئی »، پاسدار اسلام، ش 193 (دی 76)، صص 11-15.
× جوادی آملی، عبداله، «معیار فئی »، پاسدار اسلام، ش 192 (آذر 76)، صص 6-10.
× جوادی آملی، عبداله، «موارد مصرف فئی »، پاسدار اسلام، ش 191 (آبان 76)، صص 6-10.
× جوادی آملی، عبداله، «فئی در نظام اسلامی »، پاسدار اسلام، ش 190 (مهر 76)، صص 6-10.
× جوادی آملی، عبداله، «فلسفه توزیع فئی »، پاسدار اسلام، ش 194 (بهمن 76)، صص 16-10.
× جوهری، شیخ حسن، «السلم و تطبیقاته المعاصره »، الفکر الاسلامی، ش 27 (محرم و ربیع الاول 1814)، صص 77-139.
× حسین زاده بحرینی، محمدحسین، «بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده »، اندیشه حوزه، ش 8 (بهار 76)، صص 150-167.
× حسینی، سید مجتبی، «حقوق و قلمرو آزادیهای بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام »، اندیشه حوزه، ش 9 (تابستان 76)، صص 137-149.
× حسینی، سید حسین، «مبانی و روش ها در تحلیل نظام های اقتصادی »، معرفت، ش 23 (زمستان 76)، صص 31-39.
× حکیمی، محمدرضا، «تعریف عدالت از زبان امام صادق علیه السلام »، نقد و نظر، ش 3-2 (بهار و تابستان 76)، صص 58-79.
× دادگر، یداله، «پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (2-1)»، نامه مفید، ش 10-9 (بهار و تابستان 76)، صص 173-201 و صص 163-204.
× دادگر، یداله، «درآمدی بر دیدگاه اقتصادی استاد مطهری »، مدرس، ش 2 (بهار 76)، صص 39-59.
× دادگر، یداله، «کاوشی در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی »، معرفت، ش 23 (زمستان 76)، صص 15-31.
× درخشان، مسعود، «مالیات در اقتصاد اسلامی »، سیری در اندیشه ها، ش 7 (مهر 76)، صص 83-97.
× درخشنده، احمد، «مالیات در اقتصاد اسلامی »، تازه های اقتصاد، ش 8 (آبان 76)، صص 79-92.
× درخشنده، احمد، «بررسی ماهیت فلسفه وجودی و آثار مترتب بر وثایق در نظام بانکداری بدون ربا»، تازه های اقتصاد، ش 68 (بهمن 76)، صص 8-12.
× رجائی، سیدمحمد کاظم، «مالکیت و قیمت گذاری آب »، معرفت، ش 23 (زمستان 76)، صص 50-58.
× رحمانی، محمد، «قاعده الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها»، میراث جاویدان، ش 18 (تابستان 76)، صص 58-68.
× رهبر، محمدتقی، «عدالت سازش کاری ندارد گامی بسوی عدالت اجتماعی »، پاسدار اسلام، ش 190 و 193 (مهر و دی 76) ، صص 36-42 و صص 30-33.
× رهبر، محمدتقی، «عدالت و اصلاح فرهنگ مصرف اجتماعی »، پاسدار اسلام، ش 194 (بهمن 76)، صص 28-33.
× رهبر، محمدتقی، «عدالت و کرامت انسانی »، پاسدار اسلام، ش 195 (اسفند 76)، صص 58-63.
× رهبر، محمدتقی، «گامی بسوی عدالت اجتماعی »، پاسدار اسلام، ش 192 (آذر 76)، صص 35-40.
× زکی، محمدعلی، «جامعه شناسی کار و شغل از دیدگاه ابن خلدون »، فصلنامه مصباح، ش 22-21 (بهار و تابستان 76)، صص 31-49 و صص 143-162.
× سبحانی، حسن، «استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام از راه شبیه سازی ایده نیازهای اساسی »، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 120-119 (مرداد و شهریور 76)، صص 198-203.
× سبحانی، حسن و رشیدی، علی و الویری، مرتضی، «ثروتهای بادآورده چیست و ریشه در کجا دارد»، ارزشها، ش 39 (14 مهر 76)، صص 6-7.
× سبحانی، رشیدی و الویری، «ثروتهای بادآورده معضلی پیش روی جامعه; چه باید کرد»، ارزشها، ش 40 (21 مهر 76)، صص 6-7 و 11.
× سید علوی، سید ابراهیم، «کار و تلاش جهادی دیگر»، فرهنگ جهاد، ش 9 (پاییز 76)، صص 54-92.
× سیفی، علی اکبر، «ماهیت ربا»، پاسخ نامه پرتو هدایت دفتر تبلیغات، ش 2 (بهار 76)، صص 61-69.
× سیفی، علی اکبر، «ادله حرمت ربا»، پاسخ نامه پرتو هدایت دفتر تبلیغات، ش 3 (تابستان 76)، صص 64-69.
× شالچیان ناظر، علی، «برخی از مصادیق ربا در جامعه »، وام، ش 3 (بهار 76)، صص 28-31.
× شامبیاتی، هوشنگ، «ربا»، دادرسی، ش 4-3 (مرداد، شهریور و مهر76)، صص 19-23 و صص 8-10.
× صدر، سید کاظم، «تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی »، دانشگاه اسلامی، ش 2 (پاییز 76)، صص 26-38.
× طباطبائی، سیدکاظم، «چرا موزون نه مکیل؟»، بینات، ش 2 (تابستان 76)، صص 102-104.
× طهماسبی، علی، «قرآن و گنجهای نابرده رنج به آسان یافتگان »، ایران فردا، ش 37 (مهر 76)، صص 46-47.
× عابدینی، احمد، «ربا، تورم و ضمان »، فقه، ش 12-11 (بهار و تابستان 76)، صص 73-161.
× عالمی، حسن، «علی علیه السلام و استخراج آبهای زیرزمینی »، فرهنگ جهاد، ش 8-7 (بهار و تابستان 76)، صص 263-276.
× عرب مازار، علی اکبر و خلیلیان، محمد جمال، «سازگاری مفاهیم فرهنگی اسلامی با توسعه اقتصادی »، دانشگاه اسلامی، ش 2 ( پاییز 76)، صص 9-26.
× غفوریان، محمدرضا، «ارزیابی راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر»، فقه، ش 12-11 (بهار و تابستان 76) ، صص 16-72.
× فائز، محمد، «نقش بانک توسعه اسلامی در تقویت سازمانهای منطقه ای »، سیاست خارجی، ش 3 (پاییز 76)، صص 821-840.
× فتح الهی راد، سعید، «بررسی مساله توزیع عادلانه در آمد از دیدگاههای مختلف »، فرهنگ و تعاون، ش 3 (آبان 76)، صص 13-17.
× قره باغیان، مرتضی و اسدی، مرتضی، «اخلاق و توسعه »، دانشگاه اسلامی، ش 2 (پاییز 76)، صص 62-70.
× متقی، نقی، «شیوه های آبیاری در کشاورزی مسلمانان »، فرهنگ جهاد، ش 8-7 (بهار و تابستان 76)، صص 242-356.
× محسنی، علی، «جایگاه عدالت در فرایند توسعه »، اندیشه حوزه، ش 3-2 (پاییز و زمستان 76)، صص 260-292.
× مرعشی شوشتری، سیدمحمد حسن، «مصاحبه راجع به قرض »، وام، ش 3 (بهار 76)، صص 31-38.
× مصباحی، غلامرضا، «مفهوم توسعه در قرآن و حدیث »، دانشگاه اسلامی، ش 2 (پاییز 76)، صص 3-9.
× مصباحی، غلامرضا، «مصاحبه راجع به قرض »، وام، ش 5 (پاییز 76)، صص 38-51.
× معرفت، محمدهادی، «حقیقت وقف »، میراث جاویدان، ش 18 (تابستان 76)، صص 32-38.
× م.، ع.، «نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیزم و اسلام »، نامه مفید، ش 11 (پاییز 76)، صص 195-207.
× موسائی، میثم، «ربا در ادیان آسمانی و ملل گذشته »، وام، ش 5 (پاییز 76)، صص 14-23.
× نبوی، سیدعباس، «انسان و جامعه توسعه یافته از دیدگاه اسلام »، دانشگاه اسلامی، ش 2 (پاییز 76)، صص 38-62.
× نجفی، محمدحسن، «حریم حرمت ربا»، فقه، ش 12-11 (بهار و تابستان 76)، صص 3-16.
× نجفی علمی، کاظم، «حرمت ربا دریچه ای برای نجات علم اقتصاد از بن بست »، اقتصاد و مدیریت، ش 34 (پاییز 76)، صص 47-89.
× نیکخواه دلشاد، مسعود، «بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی »، فقه، ش 12-11 (بهار و تابستان 76)، صص 161-183.
× نیکخواه دلشاد، مسعود، «موانع گسترش قرض الحسنه و شیوه های رفع آنها»، وام، ش 3 (بهار 76)، صص 24-27.
× نظری، مرتضی، «روش های توسعه فرهنگ قرض الحسنه »، وام، ش 3 (بهار 76)، صص 2-5.
× یعقوبی، ابوالقاسم، «روش بررسی مسائل اقتصادی »، حوزه، ش 80-79 (فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 76)، صص 189-229.
× خیاط، محمود، «نظریه اقتصادی ابوذر غفاری »، تبیان، ش 21-20 (بهمن و اسفند 76)، صص 71-75.
× «احکام فقهی پول » (گفتگو با اساتید حوزه)، فقه اهل بیت، ش 9 (بهار 76)، صص 31-55.
× «ثروت اندوزی » (سخنان بزرگان دین)، پاسدار اسلام، ش 191 (آبان 76)، صص 5-6.
× «منابع و مصارف در بانکداری اسلامی » (سمینار)، تازه های اقتصاد، ش 65 (مهر 76)، صص 10-24.
× «مباحثی در اسلام و توسعه » (گزارش)، کتاب نقد، ش 4 (پاییز 76)، صص 361-403.
× «نظام های مالی اسلامی »، نامه اطاق بازرگانی، ش 11 (بهمن 76)، صص 38-39. لیست مقالات اقتصاد اسلامی نگاشته شده در روزنامه ها
× ابطحی، حمید، «اسلام و توسعه »، کار و کارگر (3 و 8/8/76)، ص 10 و صص 5-8.
× احمدی علیرضا، شهروز شرفخواه، «مفهوم توزیع از دیدگاه اقتصاد اسلامی »، کیهان (6/5/76)، ص 6.
× اصغری، سید محمد، «بررسی یکی از راههای انباشت ثروتهای حرام »، اطلاعات (24/7/76)، ص 3.
× اصغری، سیدمحمد، «مقدمه ای بر مبحث بررسی راههای انباشت ثروتهای حرام حقوق و اخلاق فرد و جامعه »، اطلاعات (از 28/10/76 تا 17/12/76)، ص 3.
× امیدیانی، سیدحسن، «نقش موقوفات ایران اسلامی در توسعه علم و دانش »، اطلاعات (14/4/76)، ص 6.
× ایزدپناه، عباس، «علی علیه السلام و بنیانهای توسعه »، کیهان (9/2/76)، ص 6.
× بهادران، حمیدرضا، «دنیا در نهج البلاغه »، قدس (17/4/76)، ص 8.
× تربت زاده، مجید، «اثرهای اجتماعی وقف »، قدس (7/4/76)، ص 12.
× توتونچیان، «توجیه بهره بعلت وجود تورم منطقی نیست »، رسالت (25/2/76)، ص 19.
× خلجی، علیرضا، «نگاهی به دیدگاه اسلام پیرامون ارزش کار و کارگر»، کار و کارگر (11/2/76)، ص 5.
× دری نجف آبادی، «راه کارهای عملی برای تحقق عدالت اجتماعی »، اطلاعات (30 و 31/4/76 و 5/2/76)، صص 2، 4 و 4.
× رفیعی فنود، محمد حسین، «عکس العمل روشنفکران مسلمان و جهان جنوب در برابر نظام سرمایه داری »، جامعه (9 و 10/12/76)، ص 7.
× رفیعی فنود، «نقدی و طرحی برای توسعه ایران انقلاب اسلامی و فراهم شدن شرایط توسعه »، جامعه (11/12/76)، ص 7.
× شجری، سعید، «سیر تکوینی نظام بانکی ایران »، قدس (17 و 19/6/76)، ص 4.
× شمس الدین، سیدمهدی، «کسب و کار حلال »، اطلاعات (22/6/76)، ص 7.
× صارمی، نوذر امین، «مالکیت در نظام اقتصادی اسلام »، کار و کارگر (از 15/7/76 تا 17/8/76)، ص 4.
× ظهورالسلام، محمد، «اهمیت زکات »، کیهان (31/1/76 و 9/2/76)، ص 6.
× عبد خدایی، محمدهادی، «نظام مالی در حکومت اسلامی سیاستهای مالیاتی در سخن امام امیر المؤمنین علی علیه السلام »، کار و کارگر (20/6/76)، ص 10.
× عبدی ساوجیان، بیژن، «پول در عقود اسلامی چه ماهیتی دارد»، قدس (30/4/76)، ص 4.
× عطایی و علمی مقدم، «بیمه از دیدگاه اسلام »، قدس (11 - 9/9/76)، ص 4.
× غنی نژاد، موسی، «بحث درباره تفاوت میان ربا و نرخ بهره بانکی »، سلام (1 و 3 و 8/4/76)، ص 8، 8 و 4، 8.
× فرزندوی، جمال، «نگاهی اجمالی بر عوامل و آثار فقر در بینش اسلامی »، قدس (29/5/76)، ص 4.
× فرشیدی، محمود، «کفاف یا اسراف »، رسالت (18/1/76)، ص 1.
× قائمی، علی، «مال، اقتصاد، تولید و مصرف در اسلام »، رسالت (7-5/3/76)، ص 15.
× قائمی، علی، «چند اصل مهم در مصرف »، رسالت (10/3/76)، ص 19.
× قائمی، علی، «شیوه های ایجاد انضباط اقتصادی »، رسالت (17-11/3/76)، ص 19.
× قائمی، علی، «روشهای ایجاد روحیه انضباط اقتصادی »، رسالت (18/3/76)، ص 15.
× قائمی، علی، «روشهای برخورد با بی انضباطی اقتصادی »، رسالت (19/3/76)، ص 19.
× قوی، مسعود، «تعاون، پایه عدالت و احسان »، قدس (21-20/11/76)، ص 4.
× مجتهد شبستری، محمد، «مسلمان بودن در جهان جدید»، همشهری (12/8/76)، ص 6.
× مجتهد شبستری، محمد، «اسلام سنت و توسعه »، همشهری (13/8/76)، ص 6.
× مخبر، عباس، «فرهنگ اسلامی، علم و توسعه »، همشهری (1/8/76)، ص 9.
× مشرف جوادی، محمدحسن، «عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام و راههای تامین آن »، کار و کارگر (8/7/76)، ص 10.
× مصباحی، غلامرضا، «استقلال در آیات قرآن »، کار و کارگر (26/4/76 و 2/5/76)، ص 8.
× مصباحی، غلامرضا، «علم اقتصاد اسلامی »، رسالت (4/3/76)، ص 15.
× مصباحی، غلامرضا، «آیا علم اقتصاد اسلامی قابل طرح است؟»، رسالت (5/3/76)، ص 15.
× معرفت، هادی، «ربا گناهی کبیره و استثناء ناپذیر»، اطلاعات (24 و 31/3/76)، ص 7 و 11.
× معصومی، سیدحسین، «نیروی انسانی بهره و راز دیدگاه اسلام »، قدس (22/5/76)، ص 4.
× معین، مصطفی، «قسط و عدالت در نظام اجتماعی اسلام »، سلام (28/2/76)، ص 8 و 4.
× مقیمی اسفندآبادی، حسن، «نیاز بانکداری بدون ربا به ساز و کارهای مناسب »، کار و کارگر (11/6/76)، ص 2.
× مکارم شیرازی، ناصر، «ربا و بانکداری اسلامی ادله حرمت ربا»، اطلاعات (از 21/10/76 تا 25/11/76)، ص 6.
× موسایی، میثم، «دین و دنیا»، رسالت (7-2/4/76)، ص 15.
× موسایی، میثم، «انواع فقر از دیدگاه اسلام »، رسالت (9-8/4/76)، ص 15.
× موسایی، میثم، «زهد و ابعاد آن »، رسالت (15-11/4/76)، ص 19، 15.
× موسایی، میثم، «روابط میان دنیا و آخرت »، رسالت (16/4/76)، ص 19.
× موسوی اصفهانی، جمال، «اقتصاد از نظر قرآن »، کار و کارگر (20/6/76)، ص 10.
× موسویان، سیدعباس، «نقدی بر دیدگاه بهره بانکی » (نقد بر نظریه آیت اله معرفت)، اطلاعات (15/6/76)، ص 7.
× نظرپور، محمدتقی، «فرهنگ و توسعه »، اطلاعات (16-15/7/76)، ص 6.
× هاشمی، «درباره مالیه اسلامی »، سلام (29/7/76)، ص 8.
× هاشمی، «بانکداری اسلامی در عمل نمونه پاکستان »، سلام (5/12/76)، ص 8.
× یزدانی، عباس، «سیره زمامداری معصومان علیهم السلام »، کیهان (27/7/76)، ص 6
× یزدانی، عباس، «زهد، خصوصیت مالوف دولتمردان در صدر اسلام »، کیهان (4/8/76)، ص 6.
× یاسری، علی، «نظام پولی بین المللی و بانکداری اسلامی »، اطلاعات (26/3/76)، ص 11.
× یاسری، علی، «بانکداری بدون بهره مشکلات اجرایی و راه کارها»، اطلاعات (16/4/76)، ص 7.
× «نقش وقف در گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه » (گزارش)، اطلاعات (12/4/76)، ص 5.
× «بررسی ریشه های ثروت اندوزی از راه حرام » (گزارش)، اطلاعات (30/8/76)، ص 5.
× «بازار مشترک اسلامی و شاخص های عمده اقتصادی کشورهای مسلمان » (نشریه سازمان کنفرانس اسلامی)، قدس (23-22 و 27-26/9/76)، ص 4.
× «حکومت و برنامه ریزی اقتصاد اسلامی »، قدس (11/4/76)، ص 4.
× «وقف مصداق روشن احسان، انفاق و تعاون در فرهنگ اسلام » (گزارش)، قدس (11/4/76)، ص 5.
× «گذری بر دیدگاههای اقتصادی امام خمینی(ره)»، قدس (12/3/76)، ص 4.
× «جایگاه عدالت در فرآیند توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و غرب »، قدس (20/1/76)، ص 9.
× «انقلاب اسلامی، توسعه و عدالت اجتماعی » (گزارش)، کیهان (15/11/76)، ص 5.
× «وقف در اسلام و تاثیر آن در جامعه »، قدس (12-10/4/76)، ص 2.
× «اجرای کامل بانکداری اسلامی » (میزگرد قدس)، قدس (10/6/76)، ص 4.
× «شیوه فعلی عملکرد بانکها» (میزگرد قدس)، قدس (11/6/76)، ص 5.
× «بانکداری اسلامی تنها با حذف کلمه ربا محقق نمی شود» (میزگرد قدس)، قدس (12/6/76)، ص 4.
× «بانکداری بدون ربا از حرف تا عمل » (میزگرد قدس)، قدس (13/6/76)، ص 5.
× «ابعاد ویژگیهای توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام »، کار و کارگر (2/5/76)، ص 8.
× مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، «رفاه طلبی و تجمل گرایی و نقش آن در سقوط جوامع »، جمهوری اسلامی (18/8/76)، ص 15.
× «توسعه اقتصادی اسلامی »، کار و کارگر (10 و 17/8/76)، صص 10 و 8.
× «نظام مالی در حکومت اسلامی با تاکید بر سیره حضرت علی علیه السلام »، کار و کارگر (10/7/76)، ص 6.
× «نظام مالی در حکومت اسلامی »، کار و کارگر (24/7/76 و 8/8/76)، ص 8 و صص 8، 5.
× «عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام »، کار و کارگر (25/2/76 و 1 و 8/3/76)، ص 6.
× «زراندوزی و اشرافیگری ممنوع » (گزارش)، کیهان (17-16/1/76)، ص 5.
× «نظام مالی در حکومت اسلامی »، کار و کارگر (11 و 18/10/76)، صص 6 و 11 و ص 8. نمایه موضوعی موضوع: آب و آبرسانی
× اسفید واجانی، علی، «شیوه های ذخیر سازی و بهره برداری از آب باران »، فرهنگ جهاد.
× اسلامی، حسین، «آب داری و آبرسانی اسلامی »، فرهنگ جهاد.
× برجی، یعقوب علی، «پژوهشهای دانشمندان مسلمان در موضوع بهره برداری از آب باران »، فرهنگ جهاد.
× رجائی، سیدمحمد کاظم، «مالکیت و قیمت گذاری آب »، معرفت.
× عالمی، حسن، «علی علیه السلام و استخراج آبهای زیرزمینی »، فرهنگ جهاد.
× متقی، نقی، «شیوه های آبیاری در کشاورزی مسلمانان »، فرهنگ جهاد. موضوع: اسراف و تبذیر
× احسانی، یداله، «اسراف چرا؟» کتب.
× داود، الهامی، «اسراف و تبذیر یک آفت جهانی »، درسهایی از مکتب اسلام.
× پزشکی، عزیزاله، «اسراف بلای عظیم زندگی »، درسهایی از مکتب اسلام.
× پیشگر، زری، «اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن »، کتب.
× رفیعی محمدی، ناصر، «آفت سرمایه ها، اسراف و تبذیر»، کتب.
× فرشیدی، محمود، «کفاف یا اسراف »، رسالت. موضوع: بانک
× ابراهیمی، محمدحسین، «پول، بانک، صرافی »، کتب.
× اسماعیل پورقمشه ای، محمدعلی، «رساله مضاربه و احکام ربا و بانکها و اعتکاف و مسائل دیگر»، کتب.
× برازنده تر، علی رضا، «اسلام و بانکداری اسلامی مسائل حل نشده »، تازه های اقتصاد.
× پدیدار، ی. ج.، «چشم انداز بانکداری اسلامی در جهان »، بانک صادرات.
× پژمان، «چهره بانکداری بدون بهره در ترکیه »، بانک صادرات.
× حسین زاده بحرینی، محمدحسین، «بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده »، اندیشه حوزه.
× درخشنده، احمد، «بررسی ماهیت فلسفه وجودی و آثار مترتب بر وثایق در نظام بانکداری بدون ربا»، تازه های اقتصاد.
× فائز، محمد، «نقش بانک توسعه اسلامی در تقویت سازمانهای منطقه ای »، سیاست خارجی.
× شجری، سعید، «سیر تکوینی نظام بانکی ایران »، قدس.
× فرزین وش، اسداله، «بررسی عقود در بانکداری اسلامی »، کتب.
× مصطفی پور، غلامرضا، «بانکداری بدون ربا»، پایان نامه.
× مقیمی اسفندآبادی، حسن، «نیاز بانکداری بدون ربا به ساز و کارهای مناسب »، کار و کارگر.
× مکارم شیرازی، ناصر، «ربا و بانکداری اسلامی »، اطلاعات.
× موسویان، سیدعباس، «نقدی بر یددگاه بهره بانکی » (نقد بر نظریه آیت اله معرفت)، اطلاعات.
× نیکخواه دلشاد، مسعود، «بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی »، فقه.
× هاشمی، «بانکداری اسلامی در عمل نمونه پاکستان »، سلام.
× یاسری، علی، «نظام پولی بین المللی و بانکداری اسلامی »، اطلاعات.
× یاسری، علی، «بانکداری بدون بهره مشکلات و راه کارها»، اطلاعات.
× «مجموعه سخنرانیها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی حفظ ارزش پول » (سمینار)، کتب.
× «منابع و مصارف در بانکداری اسلامی » (سمینار)، تازه های اقتصاد.
× «اجرای کامل بانکداری اسلامی » (میزگرد)، قدس. موضوع: پول
× ابراهیمی، محمدحسین، «پول، بانک، صرافی »، کتب.
× توسلی، محمد اسماعیل، «کاهش ارزش پول در فقه و اقتصاد»، پایان نامه.
× عبدی ساوجیان، بیژن، «پول در عقود اسلامی چه ماهیتی دارد»، قدس.
× قائینی، فرزانه، «سکه شناسی دوره صفویه بر اساس اوضاع مذهبی سیاسی اجتماعی اقتصادی و نظامی دوره صفویه »، کتب.
× یاسری، علی، «نظام پولی بین المللی و بانکداری اسلامی »، اطلاعات.
× یوسفی گورابی، احمدعلی، «ماهیت پول و راهبردهای فقهی، اقتصادی آن »، پایان نامه. موضوع: قرض الحسنه
× ابراهیمی، محمدحسین، «طرح قرض الحسنه در سوره مائده »، وام.
× ابراهیمی، محمد حسین، «آثار معنوی و آداب قرض الحسنه »، وام.
× ابراهیمی، اسحاق علی، «بررسی سیستم ها و روش های صندوق های قرض الحسنه »، وام.
× مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، «مصاحبه راجع به قرض »، وام.
× مصباحی، غلامرضا، «مصاحبه راجع به قرض »، وام.
× نظری، مرتضی، «روش های توسعه فرهنگ قرض الحسنه »، وام.
× نیکخواه دلشاد، مسعود، «موانع گسترش قرض الحسنه و شیوه های رفع آنها»، وام.
× هادوی نیا، علی اصغر، «در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی و اثرات اقتصادی آن »، پایان نامه. موضوع: توسعه
× ابراهیمی، نقی، «عدالت اجتماعی دستاورد توسعه اسلامی »،
× ابطحی، حمید، «اسلام و توسعه »، کار و کارگر.
× ایزدپناه، عباس، «علی علیه السلام و بنیانهای توسعه »، کیهان.
× توتونچیان، ایرج و نمازی، حسین، «حذف بهره، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی »، اقتصاد و مدیریت.
× رفیعی فنود، محمدحسین، «نقدی و طرحی برای توسعه ایران انقلاب اسلامی و فراهم شدن شرایط توسعه »، جامعه.
× سبحانی، حسن، «استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام از راه شبیه سازی ایده نیازهای اساسی »، اطلاعات سیاسی و اقتصادی.
× صدر، کاظم، «تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی »، دانشگاه اسلامی.
× عرب مازار، علی اکبر و خلیلیان، محمدجمال، «سازگاری مفاهیم فرهنگی اسلامی با توسعه اقتصادی »، دانشگاه اسلامی.
× قره باغیان، مرتضی و اسدی، مرتضی، «اخلاق و توسعه »، دانشگاه اسلامی.
× مجتهد شبستری، محمد، «اسلام، سنت و توسعه »، همشهری.
× محسنی، علی، «جایگاه عدالت در فرایند توسعه »، اندیشه حوزه.
× مخبر، عباس، «فرهنگ اسلامی، علم و توسعه »، همشهری.
× مصباحی، غلامرضا، «مفهوم توسعه در قرآن و حدیث »، دانشگاه اسلامی.
× نبوی، سیدعباس، «انسان و جامعه توسعه یافته از دیدگاه اسلام »، دانشگاه اسلامی.
× نظرپور، محمدتقی، «فرهنگ و توسعه »، اطلاعات.
× «مباحثی در اسلام و توسعه » (گزارش)، کتاب نقد.
× «جایگاه عدالت در فرآیند توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و غرب »، قدس.
× «انقلاب اسلامی، توسعه و عدالت اجتماعی » (گزارش)، کیهان.
× «ابعاد ویژگیهای توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام »، کار و کارگر.
× «توسعه اقتصادی اسلامی »، کار و کارگر. موضوع: ثروت و ثروت اندوزی
× اصغری، سیدمحمد، «بررسی یکی از راههای انباشت ثروت های حرام »، اطلاعات.
× اصغری، سیدمحمد، «مقدمه ای بر مبحث بررسی راههای انباشت ثروتهای حرام حقوق، اخلاق، فرد و جامعه »، اطلاعات.
× سبحانی، حسن; رشیدی، علی و الویری، مرتضی، «ثروت های بادآورده چیست و ریشه در کجا دارد؟»، ارزشها.
× سبحانی، حسن; رشیدی، علی و الویری، مرتضی، «ثروتهای بادآورده معضلی پیش روی جامعه »، ارزشها.
× «ثروت اندوزی » (سخنان بزرگان دین)، پاسدار اسلام.
× «زراندوزی و اشرافی گری ممنوع » (گزارش)، کیهان. موضوع: ربا
× اسماعیل پورقمشه ای، محمدعلی، «رساله مضاربه و احکام ربا و بانکها و اعتکاف و مسائل دیگر»، کتب.
× توتونچیان، ایرج; نمازی، حسین، «حذف بهره، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی »، اقتصاد و مدیریت.
× توتونچیان، «توجیه بهره بعلت وجود تورم منطقی نیست »، رسالت.
× دادگر، یداله، «پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (2-1)»، نامه مفید.
× سیفی، علی اکبر، «ماهیت ربا»، پاسخ نامه پرتو هدایت دفتر تبلیغات.
× سیفی، علی اکبر، «ادله حرمت ربا»، پاسخ نامه پرتو هدایت دفتر تبلیغات.
× شالچیان ناظر، علی، «برخی از مصادیق ربا در جامعه »، وام.
× شامبیاتی، هوشنگ، «ربا (2-1)»، دادرسی.
× طباطبائی، سیدکاظم، «چراموزون نه مکیل؟»، بینات.
× عابدینی، احمد، «ربا، تورم، ضمان »، فقه.
× غفوریان، محمدرضا، «ارزیابی راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر»، فقه.
× غنی نژاد، موسی، «بحث در باره تفاوت میان ربا و نرخ بهره بانکی (1، 2 و 3)»، سلام.
× معرفت، محمدهادی، «ربا گناهی کبیره و استثناء ناپذیر (2-1)»، اطلاعات.
× مقیمی اسفید آبادی، حسن، «نیاز بانکداری بدون ربا به سازکارهای مناسب »، کار و کارگر.
× مکارم شیرازی، ناصر، «ربا و بانکداری اسلامی »، اطلاعات.
× موسائی، میثم، «ربا در ادیان آسمانی و ملل گذشته »، اطلاعات.
× موسویان، سیدعباس، «نقدی بر دیدگاه بهره بانکی نظریه آیت اله معرفت »، پاسدار اسلام.
× نجفی، محمد حسن، «حریم حرمت ربا»، فقه.
× نجفی علمی، کاظم، «حرمت ربا دریچه ای برای نجات علم اقتصاد از بن بست »، اقتصاد و مدیریت.
× مؤسسه تحقیقاتی بانک مرکزی، «تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی با توجه به روابط اقتصادی معاصر»، کتب.
× «بانکداری اسلامی تنها با حذف کلمه ربا محقق نمی شود» (میزگرد)، قدس.
× «بانکداری بدون ربا از حرف تا عمل » (میزگرد)، قدس. موضوع: عدالت
× ابراهیمی، نقی، «عدالت اجتماعی دستاورد توسعه اسلامی »، اندیشه حوزه.
× باقری، «بررسی مبانی عدالت اقتصادی در اسلام و برخی مکاتب »، پایان نامه.
× توتونچیان، ایرج; نمازی، حسین، «حذف بهره، توسعه اقتصادی عدالت اجتماعی »، اقتصاد و مدیریت.
× حکیمی، محمدرضا، «تعریف عدالت از زبان امام صادق علیه السلام »، نقد و نظر.
× دری نجف آبادی، «راه کارهای عملی برای تحقق عدالت اجتماعی »، اطلاعات.
× رهبر محمدتقی، «گامی بسوی عدالت اجتماعی »، پاسدار اسلام.
× شجاعی، حسن، «مقایسه ای بین عدالت از نظر معتقدان فایده گرائی و عدالت در اقتصاد اسلامی »، پایان نامه.
× قوی، مسعود، «تعاون پایه عدالت و احسان »، قدس.
× محسنی، علی، «جایگاه عدالت در فرایند توسعه »، اندیشه حوزه.
× مشرف جوادی، محمدحسن، «عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام و راه های تامین آن »، کار و کارگر.
× معین، مصطفی، «قسط و عدالت در نظام اجتماعی اسلام »، سلام.
× «نقش وقف در گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه » (گزارش)، اطلاعات.
× «جایگاه عدالت در فرایند توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و غرب »، قدس.
× «انقلاب اسلامی، توسعه و عدالت اجتماعی » (گزارش)، کیهان.
× «عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام »، کار و کارگر. موضوع: فیئی
× جوادی آملی، عبداله، «فیئی در نظام اسلامی »، پاسدار اسلام.
× جوادی آملی، عبداله، «موارد مصرف فیئی »، پاسدار اسلام.
× جوادی آملی، عبداله، «معیار فیئی »، پاسدار اسلام.
× جوادی آملی، عبداله، «صاحبان فیئی »، پاسدار اسلام.
× جوادی آملی، عبداله، «فلسفه توزیع فیئی »، پاسدار اسلام. کلیات اقتصاد اسلامی
× احمدی، علیرضا; شهروز، شرفخواه، «مفهوم توزیع از دیدگاه اقتصاد اسلامی »، کیهان.
× حسینی، سیدمجتبی، «حقوق و قلمرو آزادیهای بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام »، اندیشه حوزه.
× حسینی، سیدحسین، «مبانی و روش ها در تحلیل نظامهای اقتصادی »، معرفت.
× دادگر، یداله، «در آمدی بر دیدگاه اقتصادی استاد مطهری »، مدرس.
× دادگر، یداله، «کاوشی در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی »، معرفت.
× «مباحثی در اقتصاد خرد "نگرش اسلامی"»، ترجمه: حسین صادقی، کتب.
× صارمی، نوذرامین، «مالکیت در نظام اقتصادی اسلام »، کار و کارگر.
× ع.، م.، «نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیزم واسلام »، نامه مفید.
× فرزندوی، جمال، «نگاهی اجمالی بر عوامل و آثار فقر در بینش اسلامی »، قدس.
× قائمی، علی، «مال، اقتصاد، تولید و مصرف در اسلام »، رسالت.
× مصباحی، غلامرضا، «علم اقتصاد اسلامی »، رسالت.
× موسوی اصفهانی، جمال، «اقتصاد از نظر قرآن »، کار و کارگر.
× موسویان، سیدعباس، «پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی »، کتب.
× میرمعزی، «نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی قدس سره »، پایان نامه.
× یعقوبی، ابوالقاسم، «روش بررسی مسائل اقتصادی »، حوزه. موضوع: مالیه
× احمدی، حبیب اله، «نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس »، فقه.
× اوران، احمد; رشید، سلیم، «سیاست مالی در صدر اسلام »، اقتصاد.
× جعفری گیلانی، حبیب اله، «بیت المال و مسؤولیت دینی »، ارزشها.
× حائری، مرتضی، «کتاب الخمس »، کتب.
× درخشان، مسعود، «مالیات در اقتصاد اسلامی (2-1)»، سیری در اندیشه ها.
× رسولی، سیدهاشم، «سخنی درباره زکات »، کتب.
× ظهورالسلام، محمد، «اهمیت زکات »، کیهان.
× عبد خدائی، محمدهادی، «نظام مالی در حکومت اسلامی سیاستهای مالیاتی در سخن امام امیر المؤمنین علی علیه السلام »، کار و کارگر.
× فتح الهی راد، سعید، «بررسی مساله توزیع عادلانه درآمد از دیدگاههای مختلف »، فرهنگ و تعاون.
× نوری همدانی، حسین، «کتاب الخمس »، کتب.
× هاشمی، «درباره مالیه اسلامی »، سلام.
× مؤسسه در راه حق، «الزکاة، الصدقات، الخمس »، کتب.
× «نظام مالی در حکومت اسلامی با تاکید بر سیره حضرت علی علیه السلام »، کار و کارگر.
× «نظام مالی در حکومت اسلامی(2-1)»، کار و کارگر.
× «نظام های مالی اسلامی »، نامه اطاق بازرگانی. موضوع: متفرقات
× اکبری، بهمن، «حقوق بازرگانی در اسلام »، کتب.
× الهامی، داود، «نقش اخلاق در حل مشکلات اقتصادی »، درسهایی از مکتب اسلام.
× بهادران، حمیدرضا، «دنیا در نگاه نهج البلاغه »، روزنامه.
× بیک زاده، جعفر، «بهره وری و فرهنگ اسلامی »، تعاون.
× جوهری، شیخ حسن، «السلم و تطبیقاته المعاصره »، الفکر الاسلامی.
× خلجی، علیرضا، «نگاهی به دیدگاه اسلام پیرامون ارزش کار و کارگر»، روزنامه.
× خیاط، محمود، «نظریه اقتصادی ابوذر غفاری »، تبیان.
× رفیعی فنود، محمدحسین، «عکس العمل روشنفکران مسلمان و جهان جنوب در برابر نظام سرمایه داری »، روزنامه.
× زکی، محمدعلی، «جامعه شناسی کار و شغل از دیدگاه ابن خلدون »، مصباح.
× سروش، عبدالکریم، «حکمت و معیشت شرح نامه امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام »، کتب.
× سیدعلوی، سیدابراهیم، «کار و تلاش جهادی دیگر»، فرهنگ جهاد.
× طهماسبی، علی، «قرآن و گنجهای نابرده رنج به آسان یافتگان »، ایران فردا.
× ظریفیان شفیعی، غلامرضا، «مناسبات دین و دولت در اسلام از آغاز تاسیس حکومت اموی تا سال 41»، کتب.
× عطائی و علمی مقدم، «بیمه از دیدگاه اسلام »، قدس.
× فرزندوی، جمال، «نگاهی اجمالی به آثار فقر در بینش اسلامی »، روزنامه.
× مجتهد شبستری، محمد، «مسلمان بودن در جهان جدید»، همشهری.
× مصباحی، غلامرضا، «استقلال در آیات قرآن »، کار و کارگر.
× معصومی، سیدحسین، «نیروی انسانی بهره و راز دیدگاه اسلام »، قدس.
× منتظری، حسینعلی، «دراسات فی المکاسب المحرمه (2)»، کتب.
× موسائی، میثم، «دین و دنیا»، رسالت.
× یزدانی، عباس، «سیره زمامداری معصومان علیهم السلام »، کیهان.
× یزدانی، عباس، «زهد خصوصیت مالوف دولتمردان صدر اسلام »، کیهان.
× «بازار مشترک اسلامی و شاخصهای عمده اقتصادی کشورهای مسلمان » (نشریه سازمان کنفرانس اسلامی)، قدس.
× «گذری بر دیدگاه های اقتصادی امام خمینی »، قدس.
× مرکز پژوهشهای صدا و سیما، «رفاه طلبی و تجمل گرائی و نقش آن در سقوط جوامع »، جمهوری اسلامی. موضوع: وقف
× امیدیانی، سیدحسن، «نقش موقوفات ایران اسلامی در توسعه علم و دانش »، اطلاعات.
× پاک (صنعتی)، محمدرضا، «نقش نظام های مختلف بهره برداری از موقوفات در بازدهی آنها» (با مطالعه موردی شهرستان قم)، پایان نامه.
× تربت زاده، مجید، «اثرهای اجتماعی وقف »، قدس.
× جناتی، محمدابراهیم، «شرائط وقف، عین موقوفه و موقوف علیه از دیدگاه فقه اسلام »، میراث جاویدان.
× رحمانی، محمد، «قاعده الوقوف بحسب مایوقفها اهلها»، میراث جاویدان.
× معرفت، محمدهادی، «حقیقت وقف »، میراث جاویدان.
× «نقش وقف در گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه » (گزارش)، اطلاعات.
× «وقف مصداق روشن احسان، انفاق و تعاون در فرهنگ اسلام » (گزارش)، قدس.
× «وقف در اسلام و تاثیر آن در جامعه »، قدس.
پی نوشت:
1- این نوشتار توسط آقایان «حسن براری و یوسف محمدی »، دو تن از پژوهشگران همکار در دانشگاه مفید نگاشته شده است.
کلمات کلیدی
اسلام  |  اسلامی  |  اطلاعات  |  اقتصاد  |  ربا  |  بانک  |  اقتصاد اسلامی  |  بانکداری اسلامی  |  بانکداری  | 
لینک کوتاه :  
نویسنده : کاظم نجفی علمی تاریخ : 1393/02/13

حرمت ربا دریچه ای برای علم اقتصاد از بن بست