گنجینه معارف

نمایه نرم افزار

در این گزینه فتاوای فقهی حضرت امام قدس سره از کتابهای مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی، و تحریر الوسیلة گنجانده شده که با انتخاب هر کدام از کتابها فهرست آنها نمایش داده می شود و با انتخاب هر موضوع نیز امکان دسترسی به متن، ممکن می شود. کلیه الفاظ موجود در ابواب مختلف فقه در این گزینه به صورت الفبایی مرتب شده و در کنار آن شرح مختصری پیرامون هر لفظ ارائه می شود. این سی دی در باره فتاوای فقهی آیة الله العظمی خوئی قدس سره است، به صورت چند رسانه ای و به زبان عربی تولید شده و شامل گزینه های زیر می باشد: تالیفات آن بزرگوار مانند منهاج الصالحین، مناسک الحج، حاشیة بر عروة الوثقی، المسائل المنتخبة در این گزینه وجود دارد که با انتخاب هر کدام از آنها فهرست آن کتاب و در کنار آن متن مربوط به آن نمایش داده می شود.

چکیده ماشینی


منبع : ماهنامه ره آورد نور، شماره 10 , همایی، غلامعلی تعداد بازدید : 559     تاریخ درج : 1388/08/21    

لوح فشرده «فقه 1»

این سی دی که به صورت چند رسانه ای تولید شده و در باره کتابهای فقهی آیة الله سیستانی است، شامل گزینه های زیر می باشد:

گزینه الکتب الفقهیة

در این گزینه کتابهای منهاج الصالحین، مناسک الحج، العروة الوثقی (حاشیة) المسائل المنتخبة و ملحقات مناسک الحج وجود دارد که هر کدام از این کتابها موضوع بندی شده و با انتخاب هر موضوع، متن مورد نظر نمایش داده می شود.

در اینجا امکان جستجو در هر کدام از کتابها وجود دارد.

گزینه القاموس الفقهی

در این گزینه کلیه الفاظ مربوط به ابواب مختلف به صورت الفبایی مرتب شده و در یک طرف صفحه نمایش قرار گرفته اند. در کنار آن توضیح مختصری برای هر یک از الفاظ وجود دارد که با انتخاب هر کدام از آنها توضیحی پیرامون آن کلمه ارائه می شود.

گزینه زندگینامه آیة الله سیستانی

این گزینه مربوط است به شرح مختصری از زندگی آیة الله سیستانی، ذکر تالیفات و بیان مدارج علمی و فقهی ایشان و همچنین اجازات مجتهدین دیگر در خصوص اجتهاد معظم له.

این سی دی توسط مؤسسه الموسوعة الاسلامیة الکومبیوتریة تولید شده و به زبان عربی است.

لوح فشرده «فقه 2»

این سی دی به صورت چند رسانه ای تولید شده و مربوط به فتاوای بینانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره است و شامل گزینه های زیر می باشد:

گزینه کتب فقهیة

در این گزینه فتاوای فقهی حضرت امام قدس سره از کتابهای مناسک حج، حاشیه بر عروة الوثقی، و تحریر الوسیلة گنجانده شده که با انتخاب هر کدام از کتابها فهرست آنها نمایش داده می شود و با انتخاب هر موضوع نیز امکان دسترسی به متن، ممکن می شود.

گزینه القاموس الفقهی

کلیه الفاظ موجود در ابواب مختلف فقه در این گزینه به صورت الفبایی مرتب شده و در کنار آن شرح مختصری پیرامون هر لفظ ارائه می شود. مثلا در خصوص لفظ آیة الکرسی این متن وجود دارد: الایة 255 من سورة البقرة و فی بعض الاحادیث من النبی صلی الله علیه وآله وسلم انها اعظم آیة فی کتاب الله.

گزینه زندگینامه

در این گزینه شرح مختصری از زندگی امام راحل قدس سره از تولد تا زمان بازگشت از تبعید به میهن اسلامی و دوران اقامت در قم وجود دارد.

در این گزینه تصاویر بسیار جذابی از مراحل گوناگون زندگی امام خمینی وجود دارد که بیننده با تامل در آنها و توجه به حالات مختلف آن بزرگوار می تواند درس زندگی بیاموزد.

در این سی دی ابواب مربوط به اجتهاد و تقلید، صلاة، صوم، اعتکاف، جهاد، زکاة، خمس، حج، امر به معروف به صورت شاخه ای موضوع بندی شده اند که با انتخاب هر کدام از موضوعات متن آن نمایش داده می شود.

این سی دی توسط مؤسسه الموسوعة الاسلامیة الکومبیوتریة تولید شده و به زبان عربی است.

لوح فشرده «فقه 3»

این سی دی در باره فتاوای فقهی آیة الله العظمی خوئی قدس سره است، به صورت چند رسانه ای و به زبان عربی تولید شده و شامل گزینه های زیر می باشد:

گزینه قاموس الفقهی

این گزینه در بر دارنده الفاظ مربوط به ابواب مختلف فقه است که به صورت الفبایی مرتب شده و در کنار هر کدام شرح مختصری از آن ارایه گردیده است.

گزینه کتب فقهی

تالیفات آن بزرگوار مانند منهاج الصالحین، مناسک الحج، حاشیة بر عروة الوثقی، المسائل المنتخبة در این گزینه وجود دارد که با انتخاب هر کدام از آنها فهرست آن کتاب و در کنار آن متن مربوط به آن نمایش داده می شود.

در این گزینه امکان جستجو وجود دارد.

گزینه مربوط به ابواب فقه

برخی از ابواب فقه مانند الخمس، الزکاة، الجهاد، الاعتکاف، الصوم، الصلاة در این گزینه به صورت شاخه ای موضوع بندی شده اند که با انتخاب هر کدام از موضوعات، متن آنها نمایش داده می شود.

مثلا در خصوص «صلاة »، این موضوعات به صورت شاخه ای مرتب شده اند: اقسام صلاة، مقدمات صلاة، افعال صلاة، مبطلات، الشک و الخلل

گزینه زندگینامه

شرح مختصری از زندگی فقیه فقید حضرت آیة العظمی خوئی قدس سره در این گزینه وجود دارد که همراه آن مقادیری از لحظات مختلف زندگی ایشان نیز نمایش داده می شود.

این سی دی توسط مؤسسه الموسوعة الاسلامیة الکومبیوتریة تولید شده و به زبان عربی است.

کلمات کلیدی
فقه  |  گزینه  |  لوح فشرده  |  آیة الله سیستانی  |  کتابهای فقهی آیة الله سیستانی  |  گزینه زندگینامه آیة الله سیستانی  |  الفقهی  | 
لینک کوتاه :