گنجینه معارف

آثار علامه عسگری مایه وحدت جهان اسلام

تعداد بازدید : 1514     تاریخ درج : 1389/07/21    

حجت الاسلام والمسلمین حسن صفار، روحانی سرشناس عربستانی و امام جمعه قطیف در سخنان خود، علامه عسگری را شخصیت بزرگ جهان اسلام و عامل وحدت شیعیان دانست و با اشاره به شرایط زندگی علامه عسگری در سامرا و در میان اهل تسنن خاطرنشان کرد: علامه عسگری حدود 4 دهه از عمر خود را در سامرا بود و بعد به بغداد رفت و بغداد پل ارتباطی میان وی و آیت الله حکیم بود که این ارتباط تأثیر به سزایی در وحدت بخشی میان مردم داشت. حجت الاسلام والمسلمین صفار در ادامه افزود: علامه عسگری تنها یک دانشمند سنتی مسلط به فقه و اصول نبود، بلکه از تاریخ اسلام نیز اطلاع کافی داشت. از آن جا که فرهنگ او، یک فرهنگ گسترده بود، حزب الدعوه-» را به منظور تحقق حکومت اسلامی تشکیل داد. وی افزود: الهام از سنت اهل بیت(ع) در این راستا، به طور واضح در راه و روش علامه عسکری مشخص است. او در برابر آرای متفاوت آزادانه برخورد می کرد و در آثار خود به انجیل و تورات نیز استناد کرده است. امام جمعه قطیف عربستان تأکید کرد: آثار علامه عسگری در معرفی اهل بیت(ع)، کوششی برای طرح بزرگ وحدت اسلامی است؛ به طوری که اگر هر مذهب از مذاهب دیگر به قدر کافی مطلع باشد، راه به سوی وحدت اسلامی میسر می شود. علامه عسگری عنصر مهمی در جهت وحدت اسلامی بود، زیرا وی عوامل خطرآفرین را همواره با تیزبینی خنثا می کرد. 
حجت الاسلام والمسلمین حسن صفار اذعان کرد: صهیونیسم و جوامع مستکبر مصیبت هولناکی برای کلیه جوامع اسلامی به شمار می آیند که عامل مهمی در برابر وحدت اسلامی هستند و آتش خود را برای درازی عمر رژیم های دیکتاتور می افروزند و امروز ما یاد علامه عسگری را به عنوان شخصی که عامل وحدت ساز جامعه اسلامی بود، گرامی می داریم. 
وی در پایان تأکید کرد: ما به خردمندی بیشتری نیاز داریم تا در سراشیبی خطرات قرار نگیریم، زیرا بهره گیری از سبکسری های مسلمانان نادان، همان خواسته دشمنان است که برای مقابله با اهداف دشمنان باید گسترش ارتباط میان مذاهب مختلف را گسترش دهیم، همان طور که علامه عسکری و روشنفکران دینی، به طریق علمی به حل مسائل موجود و کشف نقاط ضعف و قوت می پرداختند.
کلمات کلیدی
اسلام  |  آثار علامه عسگری مایه وحدت  |  علامه عسگری مایه وحدت جهان  |  آثار علامه عسگری  |  علامه عسگری  |  مایه وحدت جهان اسلام  | 
لینک کوتاه :