گنجینه معارف

جایگاه اشتغال زنان در سبک زندگی اسلامی

به بیان دیگر، سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی نه فقط خانه داری را یک شغل بسیار مهم می داند، بلکه آن قدر برای نقش های مادری و همسری زن ارزش قائل است که دیگر نقش های وی را در سایه ی این دو وظیفه ی حساس تعریف می کند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت مشارکت اجتماعی زن، به صورتی که امروز در تعاریف ما جای گرفته، نقش های اصلی و مهمی را که سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی برای وی در نظر گرفته است تحت الشعاع قرار می دهد. به بیان دیگر، سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی نه فقط خانه داری را یک شغل بسیار مهم می داند، بلکه آن قدر برای نقش های مادری و همسری زن ارزش قائل است که دیگر نقش های وی را در سایه ی این دو وظیفه ی حساس تعریف می کند، زیرا این نقش ها، بر خلاف دیگر وظایف تعریف شده در ساختار جامعه، هیچ جایگزینی ندارند.  زنان شاغل گاهی آن چنان در کار خود غرق می شوند که نقش ها و اولویت هایشان تغییر می کند و این تغییرات بر ارزش ها و انتظارهای فرد، تفکر و تصمیم گیری های وی تأثیر می گذارد و به مرور زمان، مسائل کاری بر مسائل خانوادگی، همسر و فرزندان اولویت می یابد.  اشتغال زن سبب می شود تا زمان حضورش در کانون خانواده کاهش یابد و این مهم، علاوه بر تأثیر بر روابط او با همسر، فرزندان را نیز متأثر می سازد.

چکیده ماشینی


منبع : سایت برهان , چیذری؛ زهرا تعداد بازدید : 5277     تاریخ درج : 1392/07/06    

اشتغال زنان، به صورتی که امروز در تعاریف ما جای گرفته، نقش های اصلی و مهم او را تحت الشعاع قرار می دهد. به بیان دیگر، سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی نه فقط خانه داری را یک شغل بسیار مهم می داند، بلکه آن قدر برای نقش های مادری و همسری زن ارزش قائل است که دیگر نقش های وی را در سایه ی این دو وظیفه ی حساس تعریف می کند.

با نگاهی به آمار و ارقام مشارکت اجتماعی زنان می توان دریافت این مهم نیز همانند آمار قبولی دختران در دانشگاه سوار بر منحنی صعودی می تازد و زنان در عرصه ی اشتغال نیز همچون تحصیل می روند تا از مردان پیشی بگیرند. با وجود این، اشتغال زنان یکی از مسائلی است که هنوز هم جای بحث دارد. از همین رو، همواره کار کردن زن در خارج از خانه، با توجه به ویژگی های ذاتی و تأثیرگذار وی در خانواده و نقش های بی بدیل مادری و همسری، با نگاه های منتقد همراه بوده است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت مشارکت اجتماعی زن، به صورتی که امروز در تعاریف ما جای گرفته، نقش های اصلی و مهمی را که سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی برای وی در نظر گرفته است تحت الشعاع قرار می دهد. به بیان دیگر، سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی نه فقط خانه داری را یک شغل بسیار مهم می داند، بلکه آن قدر برای نقش های مادری و همسری زن ارزش قائل است که دیگر نقش های وی را در سایه ی این دو وظیفه ی حساس تعریف می کند، زیرا این نقش ها، بر خلاف دیگر وظایف تعریف شده در ساختار جامعه، هیچ جایگزینی ندارند.

در این میان اما باید دید مفهوم اشتغال در سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی چیست؟

آیا خانه داری شغل نیست؟

چرا یک زن زمانی شاغل محسوب می شود که از محیط خانه فاصله بگیرد؟

اشتغال یک زن آیا وی را با تعدد نقش ها مواجه نمی سازد و حتی در صورت توانایی وی برای ایفای شایسته ی تمامی این نقش ها، آیا روح و جسم زن دچار خمودگی و فرسودگی نمی شود؟

با توجه به نیازهای روحی فرزندان در تعامل با مادر، آیا فرزندان از اشتغال مادر آسیب می بینند؟

اشتغال زن چقدر بر تعاملات خانوادگی وی و ایفای نقش همسری اثر دارد؟

آیا میان افزایش حضور اجتماعی زنان با بالا رفتن سن ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و کاهش رشد جمعیت کشور ارتباط معناداری وجود دارد؟ در ادامه به این سؤالات پاسخ می دهیم.

جایگاه خانه داری در سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

 شاید در نخستین گام برای بررسی آثار و پیامدهای اشتغال زنان بر خانواده و جامعه باید مفهوم اشتغال را مورد بازبینی قرار داد. اشتغال از جمله مفاهیم بنیادین و کلیدی است که در هر فرهنگی معنایی متفاوت پیدا می کند. امروز در جامعه ی ما نیز اشتغال اغلب به همان معنایی رایج در غرب به کار می رود؛ یعنی کار درآمدزا. در این فرهنگ، شاغل به کسی می گویند که در ازای کار، دستمزدی دریافت کند. اما شغل در فرهنگ اسلامی بر مفهوم «کار» تأکید دارد.

کار به معنای عام هر چیزی است که برایش انرژی صرف می شود؛ چه رسمی باشد چه غیررسمی، مزدبگیر باشد یا فی سبیل الله. بنابراین تعبیر کار خانگی، خانه داری، پرورش فرزند، فعالیت زنان روستایی در بخش کشاورزی و مواردی نظیر آن نیز به مفهوم کار است. در متون دینی نیز بر این معنا از کار تأکید شده است و همه مکلف به آن هستند.

از سوی دیگر، خانه داری حتی ارزش افزوده هم دارد. برای نمونه، اگر یک ماه هزینه ی کارهایی را که خانم در خانه انجام می دهد را محاسبه کنید، ارزش کار آن ها مشخص خواهد شد و مشاهده خواهید کرد که خانه داری زن علاوه بر سایر محسناتی که دارد از لحاظ اقتصاد فردی نیز مقرون به صرفه است و تأثیر زیادی بر اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است که کار منازل بین ۲۵ تا ۴۰ درصد ثروت ایجادشده در کشورهای صنعتی را در بر می گیرد.[1]

علاوه بر این فرآیند مهم تربیتی، عاطفی، اخلاقی و… نیز بر حضور مؤثر زن در خانه مترتب است. پس می بینیم که خانه داری نه فقط شغل محسوب می شود، که در حلقه های اقتصادی جایگاه مهمی را هم به خود اختصاص می دهد.

بایدها و نبایدهای اشتغال زنان از نگاه رهبری

 از نگاه رهبر معظم انقلاب نیز اشتغال بانوان بایدها و نبایدهایی دارد. آسیب نرسیدن به نقش های اصیل زن، یعنی مادری و همسری، و بحث رعایت حریم محرم و نامحرم و پرهیز از اختلاط، شروط اساسی است که رهبر معظم انقلاب برای اشتغال بانوان جامعه بر می شمرند.[2]

 بنا بر تأکید ایشان، نقش های همسری و مادری، بر خلاف دیگر نقش های تعریف شده در جامعه، بی بدیل اند و فقط زن می تواند از پس آن برآید.[3] به تعبیر رهبر فرزانه ی انقلاب، فرزندآوری و تربیت فرزند و باز کردن گره از تارهای فوق العاده ظریف عواطف کودک، تنها با سرانگشتان مادر امکان پذیر است تا کودک دچار عقده ی عاطفی نشود.[4]

 از سوی دیگر، عدم رعایت حریم ها می تواند نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را به ورطه ی نابودی بکشد. این اتفاق با سستی پایه های خانواده و بی اعتمادی شوهر آغاز می شود و با پوک کردن پایه های سلامت اخلاقی خانواده به جامعه نیز کشیده می شود.

بر همین اساس، می توان اثرگذاری اشتغال بانوان بر نقش های مادری و همسری را مورد ارزیابی قرار داد.

باید ها و نبایدهای اشتغال بانوان

 اشتغال زنان مانند هر پدیده ی دیگری دارای وجوه مثبت و منفی است. در اینجا نیز باید اهمیت و تأثیرگذاری این محاسن و معایب را بر فرد، خانواده و جامعه در نظر گرفت تا بتوان به یک قضاوت کلی از ترسیم جایگاه زن در مشارکت های اجتماعی دست یافت.

افزایش اعتماد به نفس، احساس استقلال، خودباوری و کمک به اقتصاد خانواده از محاسنی است که برای اشتغال زنان برشمرده می شود، اما چالش های بسیاری نیز در این مسیر وجود دارد؛ چالش هایی برای خود بانوان، فرزندان، خانواده و در نهایت جامعه.

پیامدهای فردی اشتغال زنان

تحمیل فشارهای روحی و جسمی ناشی از تعدد نقش ها:

 اشتغال نقش هایی غیر از نقش اصلی مادری و همسری به بانوان تحمیل می کند. این تنش ها گاهی سبب تغییرات کلی در خلق وخوی زنان می شود؛ به گونه ای که روحیه ی لطیف و ظرافت های زنانه گاهی به طور کلی تحت تأثیر قرار می گیرد و این مهم، هم بر رشد و تعالی فردی زن اثرگذار است و هم بر روابط خانوادگی وی.

تأخیر در ازدواج:

 تجرد قطعی یا تجرد تا سنین بالا امری است که در میان زنان شاغل بیشتر به چشم می خورد و استقلال مالی یکی از دلایل این پدیده است. این موضوع صرف نظر از تبعات فردی، منجر به کاهش نرخ رشد جمعیت در جامعه نیز می شود.

جا به جایی نقش ها و اولویت ها:

 زنان شاغل گاهی آن چنان در کار خود غرق می شوند که نقش ها و اولویت هایشان تغییر می کند و این تغییرات بر ارزش ها و انتظارهای فرد، تفکر و تصمیم گیری های وی تأثیر می گذارد و به مرور زمان، مسائل کاری بر مسائل خانوادگی، همسر و فرزندان اولویت می یابد.

احساس گناه در مادران شاغل:

مادران شاغل گاهی به علت نگرانی از عدم حضور در کنار فرزندشان احساس گناه می کنند که این احساس منجر به اضطراب و در نهایت، لطمه به کار و رابطه ی مادر و کودک می شود و به صورت پرخاشگری، توجه بیش از اندازه به کودک و… بروز می کند.

پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان

 سستی کانون خانواده:

 از نظر «آنتونی پارسونز» پایگاه اجتماعی خانواده و حفظ امنیت و آسایش خانواده از طریق درآمد شغلی مرد است و نقش زن ایجاد و حفظ روابط عاطفی درون خانواده است. پارسونز این تقسیم را بهترین شکل برای حفظ وحدت خانوادگی می داند و تداخل هر نقش دیگری را سبب بر هم خوردن تعادل زندگی به حساب می آورد، زیرا به خصوص در حالت اشتغال زن، او تبدیل به رقیب شغلی شوهر خود می گردد و این رقابت زن و شوهر با یکدیگر سبب ناهماهنگی و نابسامانی خانواده می شود. به باور وی، نقش های متعارف زن و مرد معادل و مکمل یکدیگر است.

 سردی روابط با همسر:

 زن ویژگی های روحی متفاوتی از مرد دارد. از همین رو، چالش هایی که در محیط کار به وجود می آید می تواند خستگی های روحی و جسمی را برای وی به وجود آورد و این خستگی ها بر روابط زناشویی و حتی کلامی زن تأثیر می گذارد و می تواند منجر به سردی ارتباط او با همسرش شود. در نتیجه، تفاهم زن و مرد به تخاصم مبدل می گردد و حتی می تواند منجر به جدایی شود.

بروز روحیه ی مدیریتی در برخورد با همسر:

 گاهی زنان شاغل، روحیه ی منعطف و مهربان خود را از دست می دهند و روحیه ی مدیریتی پیدا می کنند که این مسئله نیز بر روابط آن ها با همسر تأثیرگذار است.

استقلال مالی و احساس عدم وابستگی: گاهی استقلال مالی و عدم وابستگی اقتصادی زن سبب تغییر روابطش با مرد می شود. به بیان دیگر، رفتار استقلال طلبانه ی زن، اقتدار و مدیریت مرد را خدشه دار می کند و این مسئله موجب بروز اختلاف در خانواده می شود.

کم رنگ شدن حضور زن در خانه:

 اشتغال زن سبب می شود تا زمان حضورش در کانون خانواده کاهش یابد و این مهم، علاوه بر تأثیر بر روابط او با همسر، فرزندان را نیز متأثر می سازد.

انتقال خستگی ناشی از کار به خانه و عدم آمادگی جسمانی و روانی برای برآوردن نیازهای روانی و عاطفی اعضای خانواده یکی دیگر از عوارض این حضور کم رنگ است.

ارضای نیازهای کلامی و عاطفی زن در محیط کار:

 برخی از بانوان شاغل در محیط کار آن قدر با همکاران و مراجعان ارتباط کلامی دارند که ممکن است در منزل نیاز و انگیزه ای برای برقراری رابطه ی کلامی با اعضای خانواده نداشته باشند. این مسئله می تواند به شکل مشکلات عاطفی و رفتاری و دوستی های افراطی و ناسالم در فرزندان بروز کند. در مورد همسر نیز ممکن است این موضوع موجب بدخلقی و برقراری روابط عاطفی و کلامی ناسالم با زنان دیگر شود.

کاهش ارتباط با بستگان و دوستان: خانواده های شاغل، در مقایسه با خانواده های سنتی، وقت کمتری برای حضور در خانواده و اقوام دارند. از این رو، به نوعی منزوی می شوند و حمایت عاطفی و روانی و حتی مالی اطرافیان را از دست می دهند.

غلبه ی ارتباطات کاری بر ارتباطات خانوادگی:

 گاهی ارتباطات دوستانه و روابط عاطفی در محیط کار و میان همکاران از روابط و تعاملات خانوادگی پیشی می گیرد؛ به گونه ای که همان مدت زمان کوتاه حضور در خانواده نیز حضوری سرد است و این به روابط خانوادگی بیش از پیش آسیب می زند.

تأثیر اشتغال مادر بر فرزندان

 ارتباط فرزندان با مادر نه فقط در رفع نیازهای کودک مؤثر است، بلکه بر حالات روانی و عاطفی وی نیز تأثیر می گذارد. مادران شاغل اغلب به دلیل آنکه بخش مهمی از ساعات مفیدشان را در طول روز از فرزند جدا هستند، نمی توانند همانند مادران خانه دار به کودکان خود رسیدگی کنند. علاوه بر این، آن ها در کنار خستگی جسمی و ذهنی ناشی از کار، مسئولیت خانه و خانه داری را هم به دوش می کشند. از سوی دیگر، سپردن کودکان به مهد کودک هم چندان مورد تأیید کارشناسان نیست، چرا که به باور آن ها این کار ممکن است موجب بروز نابسامانی های روانی خاصی در بزرگ سالی شود.

فاصله ی عاطفی از فرزند:

 روان شناسان معتقدند کودکان در سال های نخستین زندگی، نیاز شدید عاطفی دارند و این نیاز تنها از سوی مادر تأمین می شود و با هیچ نهاد جایگزین دیگری تأمین نمی شود. با شاغل شدن زن، که مهم ترین نقش را در ایجاد تعادل عاطفی و روانی و ایجاد فضایل دارد، لطمه ی شدید روحی به فرزندش وارد می شود.

کاهش نفوذ مادر در تابعیت پذیری فرزند: هر مسئله ای که سبب دوری والدین از فرزندان شود از میزان نفوذشان در آن ها کم می کند. اشتغال مادر نیز این دوری را پدید می آورد و به این صورت، بر تربیت صحیح فرزندان تأثیر می گذارد، زیرا فرزند دیگر حرف شنوی لازم را ندارد.

رفتارهای تربیتی خارج از خط تعادل:

 خستگی های روحی ناشی از اشتغال در خارج از منزل گاهی سبب رفتار غیردوستانه و سخت گیری افراطی مادر می شود و گاهی هم مادر می کوشد تا ساعات نبودن خود را با هدیه یا نوعی باج دادن به فرزند جبران کند و این روند افراطی و تفریطی رفتار با فرزندان کلیّت تربیت او را دچار خدشه می نماید.

عدم نظارت مستقیم بر فرزندان و غفلت از نیازهای آن ها: پرخاشگری و عدم تمرکز، اُفت تحصیلی و بحران های عاطفی در نوجوانی حکایت از عدم نظارت مستقیم والدین و به خصوص مادر بر آ ن ها دارد و این مسئله نیاز به حضور و واکنش به موقع مادر در برابر رفتارهای فرزندان را بیشتر به رخ می کشد.

تضعیف جایگاه پدر:

 اشتغال مادر ممکن است نقش و جایگاه پدر را در بین فرزندان پسر مخدوش کند. فرزندان چون می توانند بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق مادر برطرف نمایند، ممکن است نقش پدر را در منزل نادیده بگیرند و از کمک ها و راهنمایی های وی خود را بی نیاز بدانند و به مرور زمان، پدر در انزوا قرار گیرد.

کم رنگ شدن نقش مادر به عنوان الگوی جنسیتی برای دختران: بی تردید نخستین الگوی دختر، مادر است. دختر در تعامل با مادر، خانه داری، کدبانویی، شوهرداری، بچه داری و امثال آن را یاد می گیرد و به تدریج، بخشی از مسئولیت زندگی را در خانواده بر عهده می گیرد و خود را برای زندگی آینده آماده می کند؛ اما حضور کم مادر در خانه و کانون خانواده این الگو را بی رمق می سازد.

دوگانگی در تربیت فرزندان:

 در طول زمان حضور در محل کار، مادر مجبور است فرزند یا فرزندان خود را به مهد کودک یا به افراد دیگری از فامیل مثل خواهر یا مادربزرگ بسپارد. این در حالی است که الگوهای تربیتی مادر با ایده ها و روش های تربیتی مربیان مهدها و دیگران متفاوت خواهد بود و فرزندان با حالتی دوگانه در رفتار و افکار و ارزش ها رشد خواهند نمود.

 آثار اجتماعی اشتغال بانوان

 اگرچه پیامدهای فردی، خانوادگی و آثار اشتغال مادر بر فرزندان همگی می توانند به طور غیرمستقیم جامعه را متأثر سازند، اما اشتغال زنان به طور مستقیم نیز تبعاتی برای جامعه دارد. از جمله تبعات این امر می توان به کاهش رشد جمعیت و بیکاری مردان اشاره کرد.

۱- اثر اشتغال بانوان با نرخ رشد جمعیت در کشور

نرخ رشد جمعیت در کشور ما نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده است؛ کاهشی که به باور بسیاری از صاحب نظران ارتباط معناداری با افزایش اشتغال بانوان در دهه های اخیر دارد.

2- کم شدن میل به فرزندآوری:

 زنان شاغل به سبب تعدد وظایف ترجیح می دهند فرزندان کمتری داشته باشند تا بتوانند از پس ایفای نقش مادری برآیند. در نتیجه امروز تک فرزندی پدیده ی غالبی است که در خانواده هایی که در آن ها زن شاغل است بیشتر دیده می شود. گاهی هم شاهد فاصله ی سنی زیادی بین بچه ها هستیم که آسیب های خودش را دارد.

3- تأخیر در فرزندآوری:

 در کشور ما و بر اساس ضعف قوانین و اجرای نامناسب آن ها، زنان شاغل برای از دست ندادن شغلشان ناگزیرند فرزندآوری را به تأخیر بیندازند.

4- بیکاری مردان

زنان اغلب نیروی کار ارزان تری به شمار می روند و به دلیل آنکه مسئولیت مدیریت مالی خانواده با آنان نیست، راحت تر زیر بار مشاغل کم درآمد می روند. همین امر موجب می شود شرکت ها و مؤسسات به استفاده از نیروی زن تمایل داشته باشند و در این میان، مردان بیکار می مانند. این موضوع یکی از نگرانی ها و دغدغه های جامعه ی امروز ما نیز هست.

راهکارها

 در برابر آسیب هایی که برای اشتغال بانوان برشمردیم، راهکارهایی نیز وجود دارد؛ راهکارهایی که می توان علاوه بر در نظر گرفتن مسائل اقتصادی خانواده، آرامش روحی و روانی بانوان، نهاد خانواده و فرزندان را نیز در آن ها منظور کرد.

1-توجه به ارزش و اهمیت خانه و خانه داری:شاید در نخستین گام لازم باشد تا با نگاهی دوباره به جایگاه خانه داری و ارزش همسری و مادری، بازتعریفی از اشتغال و مفید بودن بانوان جامعه ارائه شود. مطابق تعریفی که ارائه شد، خانه داری متقارن با بیکاری نیست، بلکه خانه داری و ایفای نقش مادری و همسری، بستر فرهنگ سازی و اصلاح اجتماع و رشد انسان هاست؛ همچنان که در آیات و روایات ما نیز به ارزش مادری و همسری زنان توجه ویژه ای شده است.

2- احیای ارزش مادری و اهمیت تربیت فرزند

3-  تقسیم کار میان اعضای خانواده

4- پرهیز از تجمل گرایی و رعایت اعتدال و قناعت در هزینه ها و مخارج زندگی و به نوعی بازگشت به سبک زندگی ایرانی و اسلامی سبب کاهش چشمگیر نیازهای مادی خانواده می شود و دیگر نیازی به اشتغال هم زمان زن و شوهر برای تأمین هزینه ها نیست.

5-  گسترش کارهای نیمه وقت یا پاره وقت برای بانوان

6-  جدی تر شدن بحث دورکاری و در نظر گرفتن اولویت برای دورکار شدن زنان، به خصوص مادران دارای فرزند کوچک

7-  تفکیک محیط های شغلی مردان و زنان برای پیشگیری از بروز برخی آسیب های اخلاقی

8-  توسعه ی مشاغل خانگی و توسعه ی مشاغل محلی

9-  امکان به دست آوردن فرصت شغلی پس از وقفه ی چند ساله به دلیل انجام فعالیت های مادرانه

10-  حذف کشیک های غیرضروری در ساعات شب برای زنان

11- ایجاد فرصت های شغلی جدید در عرصه های متناسب با روحیات بانوان

12- جدی گرفتن بیمه ی زنان خانه دار برای کاستن از دغدغه های معیشتی این قشر مفید و مؤثر

این ها از جمله مواردی است که همت و باور مسئولان و سیاست گذاران جامعه را می طلبد و اگر جدی گرفته شود، می تواند تا حدود زیادی از مشکلات بانوان در زمینه های اقتصادی بکاهد.

نتیجه گیری

اشتغال بانوان هرچند منعی دینی یا اجتماعی ندارد، اما با آسیب هایی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی همراه است. هرچند کم نداریم بانوانی را که با رعایت بایدها و نبایدهای اشتغال، که مهم ترین آن ها آسیب ندیدن نقش مادری و همسری و پرهیز از اختلاط با نامحرم است، علاوه بر مشارکت اجتماعی موفق، نقش های اساسی خود را نیز به شایستگی انجام می دهند. اما نمی توان انکار کرد این مهم نیازمند همراهی و همدلی تمامی اعضای خانواده است. در غیر این صورت، فرسودگی و کسالت روح و جسم بانوان شاغل امری دور از انتظار نخواهد بود.

از سوی دیگر، با کندوکاوی جدی در برخی از پژوهش ها و مقالات حامی اشتغال زنان و معرفی این موضوع به عنوان نیاز واقعی و مطالبه ی جدی زنان، ردپای تفکرات فمینیستی را می توان در آن ها مشاهده کرد که آگاهانه یا ناآگاهانه وارد این مفاهیم شده اند. به هر حال، تفاوت های جسمانی و روان شناختی زنان و مردان و تفاوت بین بافت دینی ـ فرهنگی جامعه ما با جوامع اروپایی و غربی از مواردی است که اشتغال بانوان در جامعه ی ما را از جوامع اروپایی متمایز می سازد.

هرچند نمی توان برای مثبت یا منفی بودن اشتغال بانوان نظر قطعی ارائه کرد، اما به نظر می رسد نقش های بی بدیل زنان در محیط خانواده آن قدر مهم است که نمی توان آن را با هیچ نقش دیگری مقایسه کرد و حیف است این تعهد تأثیرگذار آسیب ببیند یا به آن خدشه وارد شود.

پی نوشت:[1]  گیدنز، ۱۳۷۳، ص ۱۹۶٫

[2]  بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در سومین نشست اندیشه های راهبردی.

[3]  همان

[4]  همان

کلمات کلیدی
زن  |  مادر  |  اشتغال  |  سبک زندگی  |  سبک زندگی اسلامی  |  اشتغال زن  |  اشتغال زن در سبک زندگی  |  جایگاه اشتغال زن در سبک  | 
لینک کوتاه :