معرفی کتاب

فاطمه الگوی همه

نویسنده : محمدی‌نیا، اسدا... تعداد صفحه : 116 ناشر : سبط اکبر (ع) تعداد بازدید : 112     تاریخ درج : 1396/12/05    

کتاب «فاطمه الگوی همه» دارای چهار فصل نظیر «درس هایی از زندگی حضرت فاطمه (س)»، «اسماء و القاب حضرت فاطمه (س)»، «منزلت حضرت زهرا (س) در قرآن کریم و روایات» و «الگوی زندگی» است.

این کتاب، گزیده و خلاصه ای از کتاب «فاطمه الگوی همه» است و این خلاصه برای آن است که تا از حجم کتاب مربوطه کاسته و مطالعه آن آسان تر شود.

در بخشی از این کتاب درباره «امر به معروف و نهی از منکر»، آمده است: امر به معروف و نهی از منکر دو مورد از واجبات مهم اسلام هستند که اگر به این دو واجب عمل شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. زیرا اگر مردم نسبت به گناهان در جامعه حساس باشند و به مسئولان متخلف تذکر دهند و از کسانی که امر به معروف می نمایند دفاع کنند، در نتیجه انسان های فاسد و متملق، جایگاهی در جامعه نخواهند داشت و روز به روز ارزش های الهی رشد می کند و امنیت در جامعه برقرار خواهد شد.

اما اگر مردم به بهانه های واهی از این مسئولیت مهم شانه خالی کردند و صحنه جامعه را رها ساختند، میدان برای تاخت و تاز مفسدان و اراذل و اوباش باز می شود و اگر عده کمی هم اعتراض کنند، خرد خواهند شد. بهترین الگوی عملی مادر این مورد حضرت زهرا (س) است، زیرا ایشان با امر به معروف و نهی از منکر در برابر منحرفان ایستاد و نگفت به من چه مربوط است.

لذا حضرت فاطمه (س) در این مورد فرمود: «... والامر بالمعروف مصلحة للعامة» خداوند امر به معروف را برای مصلحت عموم مردم قرار داده است.

لینک کوتاه :