معرفی کتاب

حقوق شهروندی زنان در ایران

نویسنده : مسیب‌نیافخبی، صدیقه تعداد صفحه : 240 ناشر : کتاب پارسه تعداد بازدید : 134     تاریخ درج : 1397/01/18    

کتاب «حقوق شهروندی زنان در ایران» که از سوی نشر کتاب پارسه منتشر شده است، به بررسی وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی می پردازد.

در این کتاب آمده است: انقلاب مشروطه سرآغاز جنبش زن ایرانی برای دستیابی به حقوق خویش است. تا آن هنگام، زنان تجددخواه که ناچیز و کم شمار بودند، در محافل و مجالس خود به گفتگو و بررسی درباره شرایط زندگی و موقعیت فردی و اجتماعی زن ایرانی در سنجش با زن اروپایی می پرداختند و به اقدامات لازم برای دگرگون کردن این وضع می اندیشیدند اما انقلاب مشروطه و آزادی های سیاسی و اجتماعی برخاسته از آن سبب شد تا این گروه از زنان بتوانند از یکسو خواست ها و هدف های خود را به پهنه جامعه بکشانند و برای دستیابی به آن بکوشند و از سوی دیگر در پیوند با جنبش عمومی تلاش کنند تا سرچشمه نابسامانی های جامعه ایران و راه برون رفت از آن را بیابند.

اما به رغم شکل گیری روند آگاهی نسبی در زنان در دوره مشروطه، زنان امکان طرح خواسته ها و مطالبات خویش را تا دهه ۱۳۲۰ نیافتند. تنها هنگامی که در پی پایان حکومت پهلوی اول، فضای باز آزادی و دموکراسی نسبی برای جامعه ایرانی فراهم آمد، زنان نیز امکان طرح خواسته هایشان را پیدا کردند و توانستند خود را در قالب تشکل های ویژه زنان سازماندهی کنند.

لینک کوتاه :