معرفی کتاب

فقه سیاسی (حقوق معاهدات بین المللی‌ و دیپلماسی در اسلام)

نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی ناشر : سمت مکان انتشار : تهران تعداد بازدید : 151     تاریخ درج : 1397/02/03    

نگارنده مباحثی چون«حقوق معاهدات بین المللی در اسلام»و«رفتار سیاسی و دیـپلماسی اسـلام»را عرصه وسیع فقه سیاسی دارای قدمتی فراتر و پیشینه ای عمیق تر از مباحث مشابه در حقوق بین الملل معاصر عنوان کرده و تولد مباحث علمی حقوق بین الملل را در غرب حداقل ده قرن متأخر از تکوین و تدوین آن مباحث در مـتون اسـلامی خوانده اسـت.

وی یادآور می شود نیاز به چاپ مجدد کتاب «حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام»را 6 سال پس از انتشار چـاپ اول دور از انتظار نمی داند و عنوان می کند که این کتاب نخستین مجموعه در تبیین حـقوق مـعاهدات بـین المللی و همچنین رفتار سیاسی و دیپلماسی در اسلام در زبان فارسی به شمار می رود. این اثر در دو بخش«حقوق معاهدات بـین المـللی» و«دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام»به موضوعات مرتبط با این دو عنوان می پردازد.

لینک کوتاه :