معرفی کتاب

اسلام شناسی و پاسخ به شبهات: دفاع از اسلام و پیامبر


نویسنده : رضوانی، علی اصغر تعداد صفحه : 768 ناشر : کتاب جمکران سال انتشار : 1386 زبان : Persian تعداد بازدید : 333     تاریخ درج : 1396/04/17    

غربی ها و غرب زده ها دائماً این کلام را بر زبان جاری می سازند که اسلام دین است، نه اقتصاد، عقیده است نه راهی برای زندگی؛ نحوه ارتباطی است بین انسان و خدای خود و هرگز نمی تواند در جامعه تحول اساسی ایجاد نماید.
در حالی که اینان نمی دانند اسلام یک دگرگونی و نهضتی است که هرگز عقیده اش از زندگی، و جهت اجتماعی اش از محتوای روحی آن جدا نیست. و به همین جهت است که نهضتی منحصر به فرد در طول تاریخ خود بوده است.
توحید، جوهره عقیده اسلامی است که به واسطه آن، انسان از عبودیت و بندگی غیر خداوند آزاد گشته و تمام شکل های خدایان دروغین را طرد می کند، و این همان آزادی انسان از درون و بیرون است.
اسلام از ایمان و اصول اخلاقی و عمل تشکیل شده است. ایمان، آزادی و شرافت انسان را حفظ کرده و او را به زندگی سعادت مندی نایل می گرداند. و اصول اخلاقی، ارتباط انسان را با اجتماع تنظیم نموده و زندگی آرام و لذّت بخشی را برای او تضمین می کند. و عمل، تطبیق این اصول با ایمان وی در عالم خارج است.
کتاب حاضر درصدد برآمده تا چهره اسلام و پیام آور آن و قرآن را طوری ترسیم کند از هرگونه شبهه و ایرادی مصون باشند و در ضمن پاسخی به شبهات غربیان و یهود و دشمنان اسلام باشد.

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ناشر؛ پیشگفتار؛ کلام جدید؛ اسلام و هدف زندگی ؛ اسلام و آزادی ؛ اسلام و مدرنیسم ؛ اسلام و پُست مدرنیسم ؛ اسلام و توسعه ؛ اسلام و تساهل و تسامح ؛ اسلام و اومانیسم ؛ اسلام و از خود بیگانگی ؛ اسلام و جهانی شدن ؛ اسلام و فلسفه دعا و نیایش ؛ عقاید؛ اسلام و عدل جزایی ؛ اسلام و فلسفه آفرینش کافر؛ فقه ؛ اسلام و صلح ؛ اسلام و بردگی ؛ اسلام و ارتداد؛ اسلام و حکم قصاص ؛ اسلام و فلسفه قصاص ؛ اسلام و اجرای حدود در ملأ عام ؛ اسلام و خشونت ؛ اسلام و تروریسم ؛ اسلام و فلسفه عقوبت و جزا؛ اسلام و اقتصاد؛ اسلام و تقلید؛ حقوق ؛ اسلام و حقوق زن ؛ اسلام و تعدّد همسر؛ اسلام و حجاب زن ؛ اسلام و حقوق بشر؛ اسلام و حقوق بین الملل ؛ تاریخ ؛ اسلام و غربزدگی ؛ اسلام و تعدّد همسران پیامبر"صلی علیه و اله وسلم"؛ اسلام و گفت و گوی ادیان ؛ اسلام و گفت و گوی تمدن ها؛ اسلام از دیدگاه اسلام آورندگان ؛ اسلام و دعوت به وحدت ادیان ؛ منابع و مصادر؛ پی نوشت ها

کلمات کلیدی
قرآن کریم  |  شبهات دینی  |  پیامبر صلی الله علیه و آله  | 
لینک کوتاه :