معرفی کتاب

فتنه تکفیر چالش قرن بیست و یکم

نویسنده : سبحانی، علیرضا تعداد صفحه : 247 ناشر : مؤسسه امام صادق(علیه السلام مؤسسه امام صادق(علیه ا مکان انتشار : قم تعداد بازدید : 269     تاریخ درج : 1397/02/11    

روزگاری که ما در آن به سر می بریم، با پدیده های پیچیده ای همراه است که پس از گذشت سال ها، چهره واقعی خود را نشان می دهد.

در قرن بیستم برنامه زمامداران غرب برای کشورهای اسلامی ضربه زدن به قدرت و توان مسلمانان و تجزیه کشورهای اسلامی بود و سرانجام کشور واحدی مانند حکومت عثمانی به چند کشور جزئی اما تابع و فرمانبر تقسیم شد. ایران نیز از این پدیده در امان نماند. اشغالگران در 25 شهریور 1320 از شمال و جنوب کشور ایران را اشغال کردند و به آمال و آرزوهای خود رسیدند.

قرن بیست و یکم با پدیده 11 سپتامبر آغاز شد. همگان حتی سیاستمداران درجه 2 در این فکر فرورفته بودند که چگونه در کشور عظیمی که همه چیز آنجا به دقت پیگیری می شود، متجاوز از سه هزار نفر را در یک حمله به دو برج از بین ببرند و هنوز هم علل این پدیده تحت پرده است. گاهی سخن از هیئت «حقیقت یاب» به میان می آید که یک نوع تخدیر برای جامعه است.

افراد هوشمند که حوادث جهان را پیگیری می کنند از نتایج حاصل از آن می توانند عاملان را بشناسند و انگیزه ها را دریابند. گویا بار دیگر میراث خوار استعمار تحت عنوان نبرد با تروریسم، حاکمیت و حضور خود را در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و یمن تثبیت کرد.

در کشوری که دین، مورد علاقه مردم و عنصر رسمی باشد از همان دین علیه آن دین بهتر از هر عاملی می توان بهره گرفت. پدیده زشت تکفیر بهترین مصداق این ضابطه است که با عنوان مبارزه با کفر و نشر توحید در صدد ضربه به دین و دینداری است و آشکارا به کمک های غربیان آتش جنگ را در کشورهای اسلامی روشن می کند; زن و مرد و کوچک و بزرگ را از دم تیغ می گذراند و زیرساخت ها را نابود می کند و متأسفانه همه این عوامل ویرانگر به نام اسلام انجام می گیرد.

از آغاز قرن بیست و یکم گروه های خلق الساعه تحت لواء دین به نام القاعده، طالبان و اخیراً داعش(آینده را خدا می داند) پدید آمده اند درست منویات غربیان را اجرا می کنند. تو گویی خدا حد توحید و کفر را به دست آنان سپرده است تا هر گروهی را بخواهند مسلمان جلوه دهند و هر گروهی را بخواهد کافر و مرتد قلمداد کنند. این گروه نمونه دیگری از خوارج هستند که در عصر امیرمؤمنان(علیه السلام) و پس از وی ظهور کرده، و فجایعی را به وجود آوردند و پیوسته در هر زمان مغزهای خشک، انسان های جاهل بزرگان اسلام را تکفیر می کردند. این رساله دارای فصل های گوناگونی است. هر فصل می تواند موضوع مستقلی باشد; هرچند همگی با هم پیوند ناگسستنی دارند.

لینک کوتاه :