معرفی کتاب

سیمای مهدی موعود در آیینه ی شعر فارسی


نویسنده : مجاهدی، محمد علی ناشر : انتشارات مسجد مقدس جمکران مکان انتشار : قم زبان : فارسی تعداد بازدید : 313     تاریخ درج : 1397/02/16    

معرفی اجمالی

سیمای مهدی موعود در آیینه شعر فارسی اثر فارسی از محمدعلی مجاهدی 1322ه.ش متخلص به پروانه است. موضوع اصلی این کتاب دامنه دار، بررسی ابعاد مختلف شعر مهدوی در زبان فارسی است.

ساختار کتاب

مجموعه مباحث در هفت بخش تنظیم شده است. بخش اوّل کلیاتی درباره شعر آیینی؛ بخش دوّم: در آفاق شعر مناقبی؛ بخش سوّم: مهدویت در پیشینه شعر فارسی؛ بخش چهارم: سیری در گستره شعر مهدوی؛ بخش پنجم: انواع شعر مهدوی در زبان فارسی؛ بخش ششم: باید و نبایدهای شعر مهدوی؛ بخش هفتم: نمونه هایی از اشعار معاصر مهدوی.

گزارش محتوا

نگارنده برای اوّلین بار موضوعات شعر مهدوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با عبور از مسیرهای ناهموار و خطیر آن به ارائه انواعی از شعر مهدوی در زبان فارسی توفیق یافته است. با ارائه مثال های فراوان برای هر مورد، به کندوکاو بایدها و نبایدهای مطرح در آن نوع از شعر آیینی پرداخته است.

در بخش اول ضمن سیرگذرایی در قلمرو شعر آیینی، نمونه هایی از آثار ارزشی طلایه داران شعر فارسی معرفی شده است. در بخش دوم با گلگشتی در آفاق شعر مناقبی، ضمن بررسی پیشینه شعر مناقبی در زبان فارسی و معرفی چهره های مطرح در این مقوله شعری، نمونه هایی از آثار ضد ارزشی شاعران ستایشگر درباری و آثار ارزشی ستایشگران آیینی ارایه شده است. بخش سوم به موضوع مهدویت در پیشینه شعر فارسی پرداخته است. در بخش چهارم با سیری در گستره شعر مهدوی موضوعاتی که در این نوع از شعر آیینی مطرح بوده و هست مورد بررسی قرار گرفته اند از قبیل: معرفی مهدی موعود(ع) به عنوان تنها مصلح جهانی، به تصویر کشیدن ولایت تکوینی حضرت ولی عصر(ع)، و تبیین رسالت های جهانی حضرت ولی عصر(ع) که در هفت موضوع جداگانه و در عین حال مرتبط با یکدیگر نشان داده شده است. این موضوعات عبارتند از: مبارزه بنیادی و فراگیر با بیداد و بیدادگران در عرصه جهانی، رویارویی تمام عیار با کفر جهانی و ایادی آن ها، برقراری نظام قسط و عدل واقعی در گستره جهان، تحقق جهان شمولی دین مقدس اسلام و احیای ارزشهای دینی، برقراری حکومت جهانی اسلام و حاکمیت فرهنگ اسلامی و رسوایی متمهدیان و داعیه داران مهدویت نوعی و معرفی دجالان. در بخش پنجم به انواع شعر مهدوی در زبان فارسی پرداخته و آن ها را هم از نظر درونی و محتوایی و هم از جهت شاکله بیرونی و ساختاری بررسی کرده است. در پایان این بخش هم در مورد هر یک از انواع شعر مهدوی نمونه هایی ارایه شده است. در بخش ششم (بایدها و نبایدهای شعر مهدوی) در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و بخش پایانی کتاب با نمونه هایی از شعر مهدوی معاصر سامان یافته است.

کلمات کلیدی
امام مهدی(ع)  | 
لینک کوتاه :