معرفی کتاب

بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ

نویسنده : افضلی، رسول ناشر : انتشارات مرکز زبان : Persian تعداد بازدید : 122     تاریخ درج : 1397/02/22    

نویسنده کتاب «بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ» در خصوص ویژگی های این کتاب که توسط انتشارات مرکز، منتشرشده است، گفت: کتاب به طور خاص دیدگاه های صاحب نظران و رسانه های داخلی و خارجی را در مورد مدیریت نظامی امام خمینی در جنگ بررسی کرده است.

کتاب هایی که تاکنون در مورد مدیریت نظامی امام نوشته شده بود، درون مایه آکادمیک نداشتند و تقریبا با رویکردهای تبلیغاتی نوشته شده بودند ولی بنده و همکارم دکتر امیر محسن زادگان، در این کتاب سعی کردیم نگاه علمی داشته باشیم و از نظر تئوری های علمی به موضوع نگاه کنیم و به همین خاطر فکر می کنم برای اولین بار است که یک نگاه علمی به مدیریت نظامی امام در جنگ شده است.

در این کتاب، نظریات با مواضع مثبت و منفی نسبت به مدیریت نظامی امام مطرح شده است. ما هم رسانه ها و صاحب نظران داخلی را بررسی کردیم و هم رسانه ها و صاحب نظران خارجی و به این صورت نبوده که خودمان مواضع نظامی امام (ره) را تحلیل کنیم. یک دسته از صاحب نظران و رسانه ها، خصوصا رسانه ها و صاحب نظران خارجی، دیدگاه های منفی نسبت به مدیریت نظامی امام داشتند، این ها در کتاب منعکس شده است منتها در ادامه آنالیز و تحلیل داده شده و مبتنی بر واقعیات گفته شده که آیا این نظریه ها درست بوده یا غلط؟

یکی از نقاط قوت کتاب «بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ» را منابع آن است. چون این کتاب در یک دوره طولانی مدت نوشته شده و حدود سه سال طول کشید، تمام منابع ازجمله کتاب های مرجع و اسناد را به دقت دیدیم و تقریبا هیچ منبعی از قلم نیافتاد و ازلحاظ دقیق بودن مطالب و ازلحاظ اعتبار مطالب، این کتاب ارزشمند است.

هدف از طرح این موضوع و نوشتن کتاب «بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره)

ابتدا بنده پژوهشگر جنگ هستم و حدود نه سال است که در این زمینه کار می کنم و یکسری خلاهایی را در کتاب ها و ادبیاتی که در این حوزه نوشته شده، دیده بودم. ما هیچ کتاب و حتی مقاله ای به صورت کوتاه در مجلات نداشتیم که به صورت علمی و منسجم به این موضوع بپردازد؛ بااینکه امام (ره) یکی از تصمیم گیرندگان جنگ در آن دوره هشت ساله بود ولی اشاره ای به این قضیه نشده و ما هیچ ورودی در کتاب ها به این قضیه نداشتیم و همین کنجکاوی ذهنی باعث شد تا این مسئله را مطرح کنم.

کتاب «بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ»، دیدگاه ها و نظریه های صاحب نظران را منعکس می کند. یعنی ما طبقه بندی از رسانه ها و صاحب نظران کرده ایم که این ها دسته بندی می شوند و هرکدام در مورد مدیریت نظامی امام (ره) دیدگاهی داشتند، بعضی این مدیریت را حداکثری دانستند و برخی این نظریه را قبول نداشتند و یا حداقلی می دانستند. رسانه های خارجی بعضا مواضع منفی به مدیریت نظامی امام داشتند. بعد از اینکه این نظریه ها جمع آوری شد، در فصل جداگانه ای مبتنی بر واقعیات تحلیل شده است.

حدود هفت سال با مرکز همکاری می کنم، در سال های 78 تا 84 یکسری کتاب ها را برای مرکز تهیه می کردیم که با استفاده از مجموعه اسناد جنگ برای هر عملیات کتابچه هایی را استخراج می کردیم. در مجلات نگاه و سیاست دفاعی نیز، چندین مقاله را در ارتباط با مسائل مختلف جنگ نوشته ام. خیلی از جنبش ها و حرکت های سیاسی نظامی که در کشورهای اسلامی می شود، معمولا با نگاه نظریه های بسیج غربی قابل تحلیل نیستند و اگر قابل تحلیل هم باشند، نگاه ناقص و ضعیفی است ولی اگر این نظریه استخراج شود یک پایگاه نظری محکمی برای تحلیل کردن جنبش ها و حرکت های جنبش های کشورهای اسلامی ایجاد می کند.

لینک کوتاه :