معرفی کتاب

حقیقت مجازی (درباره فضای مجازی چه بگوییم و چه بکنیم؟)

نویسنده : سیاح طاهری، محمد حسین ناشر : مرکز ملی فضای مجازی کشور تعداد بازدید : 425     تاریخ درج : 1397/02/23    

حقیقت مجازی» با موضوع فضای مجازی در شش فصل با عناوین فضای مجازی از منظر رهبر معظم انقلاب، معرفی و کلیات فضای مجازی، معرفی برخی کلید واژه ها و اصطلاحات، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی، راهکارهای روان شناختی در مواجهه با آسیب ها و فرصت های فضای مجازی منتشر شده است.

در بخشی از یادداشت ابولحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ابتدای کتاب آمده است: «مواجهه امروزی با فضای مجازی که به گفته کارشناسان و صاحب نظران به عرصه حقیقی زندگی بشر تبدیل شده است، چالش هایی را در جامعه ایجاد کرده که حاصل توسعه سریع اینترنت و شبکه های اجتماعی و پائین بودن دانش رسانه ای جامعه است و از آنجایی که همواره علمای دین و مبلغان دلسوز با دغدغه های اجتماعی، مبشران و مشاوران آحاد جامعه بوده اند؛ امید می رود فضلا، روحانیون و اندیشمندان گران قدر در هر موقعیت مطلوب که ظرایط گفت و گو با نسل جوان و خانواده ها فراهم است، در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خود و مخاطبان را با فرصت ها، آسیب ها و راهبردهای فضای مجازی آشنا کنند.»

لینک کوتاه :