معرفی کتاب

چگونگی تدریس دروس خارج؛ سبک‌ها، روش‌ها و الگوها

نویسنده : حسینی، سید میرتقی ناشر : آستان قدس رضوی تعداد بازدید : 206     تاریخ درج : 1397/02/30    

«چگونگی تدریس دروس خارج؛ سبک ها، روش ها و الگوها» نوشته آیت الله سید میر تقی حسینی گرگانی است که در 4 فصل و یک خاتمه سبک ها، روش ها و الگوهای آموزش دورس خارج از فقه را معرفی و تبیین می کند.

فصل نخست در مبادی و شامل مباحثی است که به عنوان پیش نیاز بحث اصلی باید به آن پرداخته شود. فصل دوم بیناگر تعریف مکتب و روش، تعریف درس خارج و پیش نیازهای آن و تاریخ پیدایش دروس خارج همراه با آسیب شناسی آن است که با عنوان «فایده های مکتب یا روش شناسی» به تفصیل در این فصل به آن ها پرداخته شده است.

در فصل سوم با عنوان «شیوه های تدریس» با انواع روش های آموزش اشاره شده و فصل چهارم با عنوان «الگوهای تدریس عالمان» دربردارنده الگوهایی از کیفیت تدریس برخی از علماست.

بخش پایانی و اساسی کتاب را «خاتمه» تشکیل می دهد. مولف در این بخش راهکاری مناسب برای روش تدریس دروس خارج و تقریرنویسی را ارائه داده و طرح دوره آماده سازی برای اجتهاد و اثرات و فواید آن را بیان کرده اند.

اجتهاد مشروع و مستمر، تعلیم و تربیت یک جریان، منطقی بار آوردن شاگرد، روش شناسی از ارکان تعلیم و تربیت، تاریخ پیدایش درس خارج، روش های بحثی علم اصول، برخی از فایده های مقارنه، روش سخنرانی یا استاد محوری، نقاط قوت روش شاگرد محوری، روش بحث و مناظره و... برخی از موضوعات فصل های این کتاب را تشکیل می دهد.

در بخش «هدف از درس خارج» آمده شده است: تدریس درس های فقه و اصول در سطح بالا(یعنی خارج) جهت دار است. زیرا زمینه و مقدمه برای مقصد و هدف بلند بوده و آن هدف ذاتا مطلوب است. بنابراین چگونه رسیدن و از چه طریقی هدف را دنبال کردن مهم است، ولی نباید هدف و مقصد را فراموش کنیم و یا مقصود را فدای طریق و وسیله سازیم و به اصطلاح ذی المقدمه را برای مقدمه قربانی نماییم.

گفتنی است: محمد طاهر چهار جوی و محمد رضا نجفی کار ویرایش کتاب «چگونگی تدریس دورس خارج؛ سبک ها، روش ها و الگوها» را بر عهده داشته اند و این اثر در شمارگان 500 نسخه و در قطع وزیری به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

لینک کوتاه :