معرفی کتاب

نقد تفکر فلسفی غرب(از قرون وسطی تا اوایل قرن حاضر)


نویسنده : آتین ژیلسون تعداد صفحه : 263 مترجم : احمد احمدی ناشر : انتشارات سمت سال انتشار : 1393 زبان : Persian تعداد بازدید : 685     تاریخ درج : 1397/04/07    

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است.

کتاب نقد تفکر فلسفی غرب شامل 12 فصل می باشد.

فهرست کتاب نقد تفکر فلسفی غرب:

نفوذ اصالت منطق در فلسفه

تأثیر اصالت علم کلام در فلسفه

راه شک

فلسفة قرون وسطی

اصالت ریاضیات دکارت

اصالت روح در فلسفة دکارت

ایده آلیسم دکارت

دوره انحطاط مکتب دکارتبخش سوم

اصالت فیزیک کانت

اصالت جامعه شناسی اوگوست کنت

دوران انحطاط فلسفه جدیدبخش چهارم

ماهیت و وحدت تجربه فلسفی

کلمات کلیدی
احمد احمدی  | 
لینک کوتاه :