معرفی کتاب

صلح حدیبیه، پذیرش قطعنامه

ناشر : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سال انتشار : 1390 تعداد بازدید : 162     تاریخ درج : 1397/04/26    

پذیرش قطعنامه باعث شد روحیه بچه ها ضعیف شود. آنها افسوس می خوردند که چرا ‎ ‎ در ایران نیستند تا از اخبار و اطلاعات مطلع شوند و بدانند چرا امام جنگ را تمام کرده ‎ ‎ است؟ آنهابه خاطر خون شهدا و اهداف و آرزوهای امام که برای آنها به جنگ آمده ‎ ‎ بودند، ناراحت بودند. بعضیها می گفتند: ما جنگ را باخته ایم. و بعضیها آنقدر از این ‎ ‎ جریان ناراحت بودند که سرشان را به زمین می کوبیدند و خلاصه، خیلی ناراحت بودند. ‎ ‎ ناچار، بنده و چند نفر از رفقا جمع شدیم و از صلح حدیبیه در زمان رسول خدا(ص) یاد ‎ ‎ کردیم و گفتیم: رسول خدا(ص) صلاح دانستند در آن مقطع صلح کنند.

لینک کوتاه :