معرفی کتاب

بصیرت و عصر جنگ نرم

بر این اساس کتاب"بصیرت و عصر جنگ نرم" با پژوهشی در پیرامون این مقوله، آن را از منظر منابع دینی همچون قرآن و از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و استاد شهید مطهری مورد بحث و بررسی قرار میدهد. این فصل با بررسی فلسفه و ضرورت فتنه ذیل عناوین بروز شخصیت واقعی افراد و اتمام حجت، عینی شدن و بروز رفتاری نیات و افکار افراد، مشخص شدن و بروز عمل احسن و بازگشت به سوی حق ادامه یافته و سپس عوامل بسترهای بروز فتنه نظیر اعمال و برخورد مردم با شرایط، مال پرستی و رفاه زدگی، قدرت، بیبصیرتی خواص، پایین بودن سطح دانش و آگاهی مردم، توطئه دشمنان، سطحینگری، عدم اطاعت کامل از ولی و رهبر، فساد مالی و روابط ناسالم اقتصادی، عدم شناخت درست دین و تدین غیرعالمانه، شایعه سازی و شبهه افکنی، بدعت گذاری در دین، اقدامات مربوط به جنگ نرم دشمن مورد واکاوی قرار گرفته است.

چکیده ماشینی


نویسنده : رضوی پور، علی تعداد صفحه : 320 ناشر : مرکز نشر زرینه سال انتشار : 1389 مکان انتشار : شیراز تعداد بازدید : 690     تاریخ درج : 1397/10/09    

"بصیرت" از جمله کلیدواژگانی است که همچون بسیاری از عبارت های روشنگرانه از بیانات مقام معظم رهبری وارد حوزۀ پژوهشی و کاربردی سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه شده است. این عبارت که در کشاکش جریان فتنۀ ١٣٨٨ ضرورت و جایگاهی ویژه یافت، از عوامل صعود و افول بسیاری از افراد و حتی خواص جامعه گشت. بصیرت سنگ محکی است که میزان التزام به مسیر راستین اسلام و انقلاب اسلامی برآمده از آن را مشخص میکند. بر این اساس کتاب"بصیرت و عصر جنگ نرم" با پژوهشی در پیرامون این مقوله، آن را از منظر منابع دینی همچون قرآن و از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و استاد شهید مطهری مورد بحث و بررسی قرار میدهد.

این کتاب در ١٠ فصل ابعاد مختلف بصیرت را با ارجاعاتی متعدد و متنوع به حوزه های مختلف دینی، فلسفی، اخلاقی، هنری و... به شیوه ای متفاوت مورد بحث و بررسی قرار داده است. در ذیل به فهرست تفصیلی کتاب اشاره میشود:

فصل اول: "بصیرت چیست؟" عنوان فصل نخستین است که به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی این واژه و معانی نزدیک به آن مانند نور، یقظه، علم، معرفت، فرقان، ابصر، عین بصیره، حکمت، عقل پرداخته است.

فصل دوم: بصیرت در قرآن عنوان فصل دوم است که عوامل رشد و بروز بصیرت مانند آیات خاص (رویش گیاهان؛ گردش شب و روز، گسترش زمین و کوه های بلند)، کتب آسمانی (قرآن، تورات)، تقوا، ایمان، آخرت گرایی و دوری از حب دنیا، امدادهای غیبی در مواقع خاص و حساس، و معجزات را برشمرده است.

فصل سوم: بصیرت از منظر بصیرت مندان زمان، عنوان فصل سوم است که جملاتی از امام (ره)، شهید مطهری و مقام معظم رهبری را برشمرده است.

فصل چهارم: فصل چهارم به عوامل رشد و شکوفایی بصیرت اختصاص دارد. عوامل رشد یافتن بصیرت ذیل توفیق الهی، تفکر، زهد، عبرت (از منابع دنیا، تاریخ، تجربه های اولیه زندگی، شگفتیهای خلفت)، پاکی از گناه، تقوا، یاد خدا، اخلاص، دوری از هوای نفسانی، محبت به خداوند، عرفان منشأ بصیرت و تقرب به خداوند متعال، ماه رمضان، خضوع و خشوع، گفت وگو با نخبگان و خواص بیدار، جهاد در راه خدا، رزق حلال، عمل به شریعت و دین، شایستگی باطن، تعقل، دانش آموختن، مصاحبت با علما، نصیحت پذیری، به پیشواز کارها رفتن، گرسنگی، دعا، توکل، سرشت و فطرت انسان (شامل تفاوت های ژنتیکی)، پرورش و تعلیم و تربیت (والدین، مدرسه، محیط خانوادگی و تجارب اولیه زندگی)، مسیر زندگی فرد، محیط اجتماعی و سیاسی فرد برشمرده شده است.

فصل پنجم: فصل پنجم، موانع بصیرت است که از عواملی نظیر پیروی از هوای نفس، دنیاپرستی، مال اندوزی، ریاست طلبی و...، جدال و ستیزه جویی، آرزوهای دور و دراز، جهل و تقلید کورکورانه، گناه، غفلت (عدم هوشیاری)، مال حرام، فراموش کردن خدا، طمع ورزی، پیروی از گناه، بینیاز داشتن خود از تجربه های دیگران، عمل نکردن به علم، سخن رانده است.

فصل ششم: آثار بصیرت، عنوان فصل ششم است که عوامل مختلفی را برشمرده است: هوشیاری، دانایی، تحول قلوب، حیات و زنده شدن، دفاع از دین، جلوگیری از خطا و بلا، دیدن ملکوت، دوراندیشی، دفع شیطان، عبرت آموزی، جسارت در عمل، جلوگیری از افتادن در پرتگاه ها، شجاعت در برخورد با گمراهان، تیزهوشی، جلوگیری از ارتکاب محارم، حفظ دین و دنیا، موعظه پذیری، دیدن عیب های خود، انجام دادن کارهای نیک و کارگشایی دیگران، طهارت باطن، محفوظ بودن از کوردلی دنیوی و شقاوت اخروی، آخرت گرایی، جریان شناسی، خردورزی، داوری بر اساس تفقّه و فهم دقیق، ژرف نگری و نگاه از بالا، صبر، دشمن شناسی، نفاق شناسی، ولایت مداری، امام شناسی، اتحاد ملی و دینی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، دست یابی به ایمان واقعی، برتری اعمال، اقدامات معقول و سنجیده، عادت زدایی.

فصل هفتم: فصل هفتم بصیرت و هیجانات (بصیرت عاطفی) است که مسائلی نظیر تأثیر متقابل عاطفه و بصیرت (ایجاد عواطف و هیجانات مثبت و الهی و سازنده در فرد، ممانعت از ایجاد عواطف و هیجانات بیپایه، غیرالهی و مخرّب در فرد)، کنترل و تنظیم شدت و جهت هیجانات و عواطف را مورد بحث قرار داده از رابطۀ بصیرت عاطفی و عواطف اصلی آدمی، ذیل بصیرت و علاقه و تنفر، بصیرت و ترس، بصیرت و خشم، غم (حزن و اندوه)، شادی و بصیرت، تعجب و بصیرت سخن گفته است.

فصل هشتم: بصیرت و فتنه نام فصل هشتم است که با بررسی معنای اصطلاحی فتنه و واکاوی مفهوم آن (آزمایش و امتحان، گمراه شدن یا گمراه کردن، مجازات کردن، سوختن، کشتن، بزه، کفر، عذاب کردن، عذر، دیوانه شدن) آغاز شده و مفاهیم مشابه فتنه در قرآن یعنی امتحان، بلا را واکاوی کرده است. سپس ویژگیهای فتنه مثل عمومیت فتنه از دیدگاه مکانی و زمانی، عمومیت انسانی فتنه و آزمایش، تنوع و کثرت ابزارهای آزمایش و فتنه، تناسب آزمایش و امتحان با ظرفیت افراد بحث شده و ابزار و وسایل فتنه و آزمایش مثل قتل مردان و پسران یک ملت، اموال و فرزندان، گوساله سامری، نعمت، فرمان الهی، گرسنگی، ترس، کاهش در مال و جان، عهد و پیمان، آفریده های خداوند، خوبیها و بدیها، قربانی کردن فرزند، درخت زقوم، نهر آب، ناقه صالح و فقر برشمرده شده است. فتنه و پیامبران و اقوام گذشته سرفصل بعدی است.

این فصل با بررسی فلسفه و ضرورت فتنه ذیل عناوین بروز شخصیت واقعی افراد و اتمام حجت، عینی شدن و بروز رفتاری نیات و افکار افراد، مشخص شدن و بروز عمل احسن و بازگشت به سوی حق ادامه یافته و سپس عوامل بسترهای بروز فتنه نظیر اعمال و برخورد مردم با شرایط، مال پرستی و رفاه زدگی، قدرت، بیبصیرتی خواص، پایین بودن سطح دانش و آگاهی مردم، توطئه دشمنان، سطحینگری، عدم اطاعت کامل از ولی و رهبر، فساد مالی و روابط ناسالم اقتصادی، عدم شناخت درست دین و تدین غیرعالمانه، شایعه سازی و شبهه افکنی، بدعت گذاری در دین، اقدامات مربوط به جنگ نرم دشمن مورد واکاوی قرار گرفته است.

فصل هشتم، سرفصل بعدی شگردهای مورد استفادۀ فتنه گران نظیر شبهه افکنی، استفاده از احساسات و تحریک هیجانات، تفرقه افکنی، تاکتیک های جنگ نرم، شعارهای جذاب و عوام فریب، آمیزش حق و باطل، زیر سؤال بردن آرمان ها یا گذشته های افتخارآمیز جامعه و سیاه نمایی وضع موجود بحث شده است. پس از آن آثار و پیامدهای فتنه همچون آشکارسازی چهره های پنهانی، مشخص سازی مرزها، شکوفایی استعدادها، پختگی سیاسی و اجتماعی و رشد فردی و اجتماعی، حذف جریان های معاند داخلی و برانداز، بروز جنبه های نهان اجتماع و ملت، آشکار شدن برنامه ها و اهداف دشمن، اتحاد و تحدید بیعت پیروان ولی امر، تطهیر گناهان و پاکسازی جامعه بررسی شده است.

در انتهای این فصل طولانی نیز شیوه های مبارزه با فتنه در سه موضوع شیوه های در امان ماندن از آسیب فتنه (بصیرت، عمل بر اساس یقین، رجوع به قرآن، تمسک به اهل بیت)، شیوه های مبارزۀ کوتاه مدت و روبنایی (جلوگیری از مسلح شدن فتنه گران، مقاومت در برابر خواسته های نامشروع فتنه گران، بردباری و هوشیاری در برابر فرصت طلبان، روشن گری و افشاگری، نشان دادن ظاهری بودن وحدت فتنه انگیزان، تلاش برای آرام کردن اوضاع، جدا کردن صف فتنه گران و فتنه زدگان، برخورد بهنگام و شجاعانه)، شیوه های مبارزۀ بلندمدت و زیربنایی (ترویج ارزش ها، تقویت باورها، تهیه طرح جامع تعلیم و تربیت اسلامی، ایجاد روحیۀ حقیقت شناسی و تقویت دانش دشمن شناسی) بررسی شده است.

فصل نهم: فصل نهم نگاهی ژرف تر به بصیرت نام گرفته و فطری بودن بصیرت در انسان و هدایت تکوینی، بصیرت ملاک انسانیت، تأثیر عوامل محیطی بر بصیرت، منابع بصیرت (خدا، فطرت، پیامبران، قرآن، معصوم، عقل، تجربه، ولی فقیه) بحث شده است. سپس انواع و اقسام بصیرت ذیل، بصیرت فلسفی، (معرفت شناختی (تصدیق به بدیهیات)، منطقی (استعداد تشخیص محال بودن محال و ضرورت و وجوب واجب)، اخلاقی (تمییز ارزش ها یا اخلاقی پایه از ضدارزش)، هنری (استعداد ذاتی برای تمییز امر زشت و زیبا)، سیاسی)، حوزۀ کاربرد (فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی)، روان شناختی (شناختی، روانی، رفتاری)، علمی و نظری، تک بعدی و چندبعدی و جامع، تحقیقی (خودمحور)، تقلیدی (نیابتی)، عرفان و تصوف بررسیشده است.

پیش گیری از بیبصیرتی سرفصل بعدی است که راه های پیش گیری (پرهیز از موانع بصیرت، تزکیه، پناه به قرآن، توسل به ائمه، ولایت مداری، توجه به رهنمودهای ولیفقیه و تبعیت از آن، مطالعه، تفکر و تأمل، تحکیم پایه های عقلی باورهای دینی)، راه های درمان (تقویت قوۀ تشخیص، تأمین ملاکهای تشخیص) را طرح کرده است.

فصل دهم: جنگ نرم فصل پایانی است که اهداف و نقاط مورد تهاجم جنگ نرم، راهبردهای ایجاد، تاکتیک ها و راهبردهای آن را به بررسی نشسته است و سرانجام راهبردهای پیشنهادی مقابله را ذیل ظرفیت سازی برای بهره برداری حداکثری از فرصت های جهانی شدن، تعمیق و توسعۀ فرهنگ و ارزش های ملی و دینی هویت ساز، مقابلۀ هوشمندانه با تهدیدات جهانیسازی فرهنگ، تعمیق و توسعۀ جهانی اندیشه و ارزش های اسلام ناب محمدی مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب جامع بیش از همه با موضوع بندیهای دقیق و تفصیلی، رجوع مدام به آیات و احادیث و سخنان رهبر معظم انقلاب از سایر مجموعه های منتشر شده تمایز یافته است.

 

کلمات کلیدی
معرفی کتاب  |  بصیرت و عصر جنگ نرم  | 
لینک کوتاه :