معرفی کتاب

حامد، الگار ، انقلاب اسلامی در ایران


نویسنده : الگار، حامد ناشر : نشر قلم سال انتشار : 1360 زبان : Persian تعداد بازدید : 1015     تاریخ درج : 1397/11/14    

معرفی کتاب:

اصل کتاب در ۱۹۸۱ به زبان انگلیسی نوشته شده و شامل چهار سخنرانی نویسنده در موسسۀ اسلامی لندن است: ایران و تشیع، آیت الله خمینی: تجسم یک سنت، اسلام به عنوان ایدئولوژی: اندیشۀ علی شریعتی، ۱۳۸۹، ۱۳۹۹: سال انقلاب (بررسی تاریخی وقایع انقلاب). محور اصلیِ کتاب، بر شخصیت فقهی و عرفانی امام خمینی (ره) و تحلیل تاریخ تشیع در ایران می گردد. با این حال با توجه به حضور حامد الگار در بطن انقلاب اسلامی و تعلق خاطر وی به تشیع، می توان این کتاب را در دستۀ پیشین قرار داد.

کلمات کلیدی
حامد الگار  |  انقلاب اسلامی  | 
لینک کوتاه :