معرفی کتاب

ایرانیان چه رویایی در سر دارند؟


نویسنده : فوكو، میشل تعداد صفحه : 66 ناشر : نشر کتاب هرمس سال انتشار : 1395 زبان : Persian تعداد بازدید : 330     تاریخ درج : 1397/11/14    

معرفی کتاب:

اصل کتاب، گزارش نویسنده از انقلاب ایران در پیِ مأموریت روزنامۀ «کوریه ره دلا سرا» است که در ۱۹۸۷ منتشر شده است. ایدۀ مبنایی کتاب که هشت یادداشت از نویسنده است و توسط مترجم، تالیف شده، همان چیزی است که فوکو، معنویت سیاسی می نامد. با توجه به دانش گسترده و عمیق فوکو، تحلیلِ وی در این کتاب، ناظر بر پرسشی عمیق نسبت به ماهیت حیرت آمیز انقلاب اسلامی برای غرب است. تعابیری نظیر اینکه «نظام حقیقت آنان، با نظام حقیقت ما یکی نیست» یا «اسلام در سال ۱۹۷۸ افیون مردم نبوده است، دقیقتا روح یک جهان بی روح بوده است»، نشان از عمق دیدگاه فوکو دربارۀ انقلاب اسلامی ایران دارد.

کلمات کلیدی
ایرانی  |  رویایی  | 
لینک کوتاه :