معرفی کتاب

دولتها و انقلابهای اجتماعی


نویسنده : اسكاچ پل، تدا تعداد صفحه : 365 ناشر : سروش سال انتشار : 1389 زبان : Persian تعداد بازدید : 602     تاریخ درج : 1397/11/14    

معرفی کتاب:

این کتاب که در ۱۹۷۸ منتشر شده، از جمله آثار مربوط به نسل سوم نظریه های انقلاب است. اسکاچپول در این کتاب، می کوشد تا با تکیه بر مارکسیسم ساختارگرا، از ساختارهای اجتماعی نظیر دولت، سیستم های اقتصادی و نظایر آنها، تبیینی علّی در مورد انقلاب ها ارائه دهد. مهمترین تعبیر نویسنده در مورد تبیین وقوع انقلاب ها را می توان در این عبارت یافت: «انقلاب ها می آیند و نه اینکه ساخته شوند». اما نویسنده در مقالۀ «دولت تحصیل دار و اسلام شیعی در انقلاب ایران» (۱۹۸۲) منتشر کرد، انقلاب اسلامی را نقض کنندۀ قاعدۀ فوق و استثنائی در میان انقلاب ها دانست. مهمترین مسئله، وجودِ ارادۀ دینی در انقلاب ایران بود که با نظریۀ اولیۀ اسکاچپول، سازگاری نداشت.

کلمات کلیدی
اجتماعی  |  انقلاب  |  دولت ها  | 
لینک کوتاه :