معرفی کتاب

زمانی غیر زمان ها (امام، شیعه و ایران)


نویسنده : عشقی، لیلی تعداد صفحه : 200 ناشر : نشر فلات سال انتشار : 1395 زبان : Persian تعداد بازدید : 352     تاریخ درج : 1397/11/14    

معرفی کتاب:

عشقی با تأثیر از ایدۀ «معنویت سیاسی» فوکو، در ۱۹۹۲ این کتاب را منتشر ساخته است، هرچند به لحاظ تحلیل و نوع ادبیات، نسبت به فوکو، کمتر به چارچوب های رایج علوم اجتماعی غرب پایبند است. تاکید کتاب بیش از همه بر سنت عرفان اسلامی است و در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول، «اندیشه»، معطوف به تشریح چارچوبی کلی از عرفان نظری و در امتداد آن، عرفان شیعی و عقاید تشیع است و بیش از همه به تشریح مفهوم امام می پردازد. فصل «تاریخ»، به نوعی روایت گری تاریخی از تشیع و نسبت آن با دیگر مفاهیم و مقولات است. این فصل می کوشد تا توضیح دهد که چرا انقلاب اسلامی، «نه خارج از تشیع و نه جایی غیر از ایران» ممکن نبود رخ بدهد. در فصل آخر کتاب، «بازگشت از ملکوت»، عشقی آنچه در بخش های قبل در باب اندیشه و تاریخ خوانده بودیم را با یکدیگر پیوند می دهد.

کلمات کلیدی
زمانی غیر زمان ها  | 
لینک کوتاه :