معرفی کتاب

پرسمان عاشورایی، از مجموعه ره توشۀراهیان نور «ویژه محرم الحرام»


نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀعلمیۀ قم تعداد صفحه : 68 ناشر : نشر رشید سال انتشار : 1388 زبان : Persian تعداد بازدید : 288     تاریخ درج : 1398/07/17    

معرفی کتاب:

نوشتار حاضر با طرح مباحث عرفانی، فلسفی و کلامی پاسخی اجمالی است به سؤالات و شبهاتی که در اینترنت طرح گردیده است، سؤالاتی که غالبا با حجم وسیع از سوی وهابیت تبلیغ می گردد، سؤالاتی نظیر: آیا نور امام حسین قبل از خلقت جسم آن حضرت وجود داشته؟ آیا می توان داستان فطرس ملک را پذیرفت؟ آیا وحدت شخصی وجود، مورد تأیید آن حضرت بود؟ آیا آن امام بر معصومان دیگری برتری داشته؟ آیا باید آن حضرت را عاقل دانست یا عاشق؟ آیا در حادثۀعاشورا جنود عقل بر جنود جهل پیروز شده؟ و. . .

گفتنی است، این اثر، تنها چکیده ای است از پاسخ های تفصیلی به این سؤالات که در کتاب نگرشی عرفانی، فلسفی و کلامی به: شخصیت و قیام امام حسین(ع)، از نگارنده به چاپ رسیده است.

حماسۀجاودان عاشورا پیوسته همچون مشعلی فروزان بر تارک تاریخ می درخشد و بر جان تشنگان حقیقت و ره پویان سعادت نورافشانی می کند.سالار شهیدان جهان، استراتژی مبارزۀحق طلبانۀخود را با خط سرخ شهادت، بر لوح زرین حیات انسانی به زیباترین صورت نگاشته تا همواره آزادگان، جوانمردان و عدالت خواهان، آن را سرلوحۀعمل خویش قرار دهند. اگر گفته میشود، شهید قلب تاریخ است، یعنی نوری است در ظلمت، فریادی است در سکوت و حرکتی است در سکون، حیات بخش و جنبش آفرین، حرکت زا و فرهنگساز.

در تبیین و توضیح برتری امام حسین بر امامان دیگر، آمده است، اگر چه همۀمعصومان جلوه ای از یک نورند، و همه از مقام ولایت تکوینی برخوردارند، اما آنان به جهت این که الگویی کامل برای هدایت انسان ها هستند، باید در هر شرایطوموقعیت، بهترین رفتار و روش را در معرض دید انسان ها قرار دهند تا آن ها در عمل بیاموزند که در شرایط متفاوت باید چه رفتار مناسبی را اتخاذ کنند، زمان جنگ صلح نکنند و زمان صلح، جنگ و. . .

به عبارت دیگر با این که همه امامان جلوۀکاملی از صفات و اسمای الهی بوده اند، شرایط خاص و ویزگی های زمانه، باعث می گردید که جنبه ای از شخصیت آن ها تجلی پیدا کند و به فعلیت برسد و آنان مظهر یک اسم از اسمای الهی گردند و در هر زمان، یک بعد از ابعاد وجودی آنان ظهور، بروز و جلوۀخاصی داشته باشداما موقعیت و شرایط امام حسین(ع) یک شرایط ویژه بود و در این شرایط امام توانست هم اسلام را از نابودی نجات بخشد و هم تمام ابعاد اسلام واقعی را در عمل برای جهانیان ترسیم نماید و به نمایش بگذارد، یعنی در حادثۀکربلا و به ویژه روز عاشورا ما شاهد بروز و ظهور همۀفضائل و خوبی ها از وجود مقدس امام حسین و یارانش هستیم، در حالی که برای امامان دیگر این شرایط فراهم نشد که همۀویژگی ها و فضائل خود را در معرض دید حقیقت جویان قرار دهند و این البته به مقتضای وظیفه ای بود که بر عهدۀآنان بود که هر شرایط خاص، رفتار خاصی را هم می طلبید و آنان موظف بودند الگوی رفتاری مناسب همان شرایط را به بشریت ارائه دهند، یعنی این محدودیت از سوی شرایط بوده است که رفتار الگویی محدودی را اقتضا می کرد.

نیز در تحلیل شخصیت و قیام امام حسین آمده است، عشق به عبادت، فدا کردن همه چیز خود در راه احیای ارزش های اسلامی، گواه شخصیت ربانی آن حضرت هستند، علاوه بر این امضا کردن طومار محبت خدا با خون خود و اختصاص یافتن عنوان سیدالشهدا به آن حضرت، می توانند از جمله شواهد دیگری باشند که ما را به شخصیت ربانی امام حسین، که از عشق به حضرت حق لبریز گشته است، رهنمون سازند. قیام آن حضرت در کربلا، نیز نمود و تجلی شخصیت امام و یارانش بوده، بر این اساس عاشقانه بوده است، اما باید توجه داشت که معنای عاشقانه بودن قیام امام حسین به معنای عاقلانه نبودن آن نیست.

فداکاری حسینی که آمیختگی عشق و عقل برین بود، اسلام را از خطر نابودی و سقوط به دست ارازل بنی امیه محفوظ داشت، زیرا عقل در قلمرو عشق به محاسبه و برنامه ریزی پرداخت و راه را از چاه نشان داد و این است معنای هماهنگی عقل و عشق در قیام حسینی. در پاسخ به پرسش دیگری این کتاب نگاهی انداخته به موضوع زیارت عاشورا و لعن همۀبنی امیه: اگر چه بین دانشمندان در این که معاویة بن یزید و عمربن عبدالعزیز از صالحان و نیکان بوده اند اتفاق نظر وجود دارد، اما شکی نیست که از بنی امیه ولو گروه اندکی از آنان، جزو شیعیان خالص بودند، مانند خالد بن سعید بن عاص و ابوالعاص بن ربیع و سعدالخیر. بنابراین از بنی امیه افرادی هستند که مستحق لعن الهی نباشند. پس چگونه است که در زیارت عاشورا همۀبنی امیه مورد لعن قرار گرفته اند؟ در جواب آمده است از بدیهیات دین اسلام آن است که حق تعالی هیچ فرد، گروه، نژاد و نسلی را به جهت گناهان دیگران مورد عقوبت دنیوی یا عذاب اخروی قرار نمی دهد، مگر این که به نحوی در تحقق آن گناه مؤثر یا به آن راضی، یا از آن نهی نکرده باشند. . .

شخصیت امام حسین و قیام جاودانه اش، در طول تاریخ، مورد توجه حقیقت جویان بوده و هر یک به فراخور حال و توان خود در واکاوی شخصیت و قیام آن حضرت مؤثر بوده اند. اگر چه شب پره هایی نیز توان تحمل این حقیقت نورانی را نداشتند. کتاب مزبور که در 64 صفحه در قطع رقعی به چاپ رسیده است، در بردارندۀنکات مفیدی برای مبلغان است. نیز برای محققان و علاقمندان در این زمینه خالی از لطف نیست.

کلمات کلیدی
محرم الحرام  |  معرفی کتاب  |  ره توشه  |  پرسمان عاشورایی  | 
لینک کوتاه :