معرفی کتاب

نگاهی نو به زندگی امام سجاد(ع)


نویسنده : كرمی فریدنی، علی تعداد صفحه : 376 ناشر : نسیم انتظار سال انتشار : 1391 مکان انتشار : قم زبان : فارسی تعداد بازدید : 258     تاریخ درج : 1398/08/09    

معرفی کتاب:

در برهه ای از زمان که نفس در سینه ها حبس گردیده و توان از پیکرۀنهال تشیع رو به زوال است در زمانی که خورشید بر نیزه افراشته گشته و ستارگان گرداگردش همگی درپنجۀاهریمن گرفتار امده اند بار عظیم ترین ودیعه الهی و سکانداری کشتی نجات در دشت نینوا بر شانه های مردی از جنس نور قرار میگیرد فرزندی از تبار خورشید که باید تاریکی ها را بشکافد و چراغی باشد برای هدایت در ظلمات.

این ذخیره الهی در بستر زمان از دامان مادری شاهزاده و پدری خوشید واره در مدینه متولد شد. ان امام خوبی ها وقایع گوناگونی را پشت سر نهاد از حادثه کربلا تا کوفه و شام و دوران طولانی پس از اسارت ، دعاهای عارفانه و هدایگر و تقویت بنیانهای تشیع در کمال تقیه و کتمان ،همگی و همگی مطالبی است که علی کرمی فریدونی در کتاب نگاهی نو به زندگی امام سجاد بدان پرداخته استمولف کتاب را در سه بخش به رشته تالیف دراورده و در ان به ابعاد گوناگون زندگی ان حضرت پرداخته است.

کلمات کلیدی
معرفی کتاب  |  زندگی امام سجاد(ع)  |  نگاهی نو  | 
لینک کوتاه :