معرفی کتاب

جستاری در مبانی نظری «ولایت فقیه»


تعداد بازدید : 223     تاریخ درج : 1396/10/30    

کتاب جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه توسط نشر تمدن نوین اسلامی در در قالب چهار فصل و در دو محور کلی منتشر شده است که عبارتند از:

۱.سیر اثبات مبانی «کلامی» و «جامعه شناختی» ولایت فقیه که سه فصل اول را در بر می گیرد.

۲.نقد و بررسی نظریه «وکالت حکیم».

بر این اساس پس از مقدمه ای درباره «ضرورت پرداختن به مبانی ولایت فقیه»

عناوین چهار فصل این نوشتار عبارت اند از:

فصل اول: مبانی کلامی ولایت فقیه؛

فصل دوم: مبانی جامعه شناختی و ساختار حکومت؛

فصل سوم: کیفیت جریان دین در حکومت و جامعه؛

فصل چهارم: نقد و بررسی نظریه وکالت حکیم.

لینک کوتاه :