فیلم  /  آموزشی  /  آموزش احکام

نیت روزه

در همه عبادت ها، نیت را می توان روح و قلب عبادت دانست، چرا که هر عبادتی باید با نیت و قصد قربة الی الله انجام شود؛ از این بالاتر، نیت به قدری مهم است و نقش اساسی در تغییر و تحول دارد که حتی اگر امور غیر عبادی را با نیت صحیح الهی انجام دهیم، همان امور، عبادت خواهند شد.

تعداد بازدید : 2072     تاریخ درج : 1391/05/11


دانلود : کیفیت متوسط کیفیت پایین
لینک کوتاه :