فیلم  /  سخنرانی  /  دکتر حسن رحیم پور ازغدی

سخنرانی استادرحیم پورازغدی در رد شیعه انگلیسی (بخش دوم)

سخنرانی استاد رحیم پورازغدی در رد شیعه انگلیسی (بخش دوم) در نماز جمعه تهران 23 آبان ماه 1393

تعداد بازدید : 126     تاریخ درج : 1395/09/29

کلمات کلیدی
رحیم پورازغدی  |  شیعه انگلیسی  | 
لینک کوتاه :