فیلم

19 دی ماه یادآور قیام تاریخی مردم قم در دفاع از مرجعیت

19 دی ماه یادآور قیام تاریخی مردم قم در دفاع از مرجعیت و روحانیت است قیامی که شعله های آتشش سراغازی شد بر نابودی دودمان طاغوت

تعداد بازدید : 164     تاریخ درج : 1395/10/18

کلمات کلیدی
قیام خونین مردم قم  |  تاریخ انقلاب اسلامی ایران  | 
لینک کوتاه :