فیلم  /  سخنرانی  /  دکتر حسن رحیم پور ازغدی

تمدن سازی اسلامی (قسمت 1)

ما امروز در نسل جوان بسیاری از این خصوصیّات را داریم امّا این بایستی گسترش پیدا کند - چنین نسلی لازم داریم. بایستی ایمان داشته باشد، سواد داشته باشد، غیرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، خودباوری داشته باشد، انگیزه ی کافی برای حرکت داشته باشد، توان جسمی و فکریِ حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد.

تعداد بازدید : 137     تاریخ درج : 1395/11/04

کلمات کلیدی
انقلاب اسلامی  |  حسن رحیم‌پور ازغدی  |  تمدن سازی اسلامی  | 
لینک کوتاه :