فیلم  /  سخنرانی  /  دکتر حسن رحیم پور ازغدی

تمدن سازی اسلامی (قسمت 2)

چشم را به اهداف دور متوجّه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین «اَعِرِ اللهَ جُمجُمَتَک»؛ زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدّیّت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود انقلابی؛ معنای انقلابی این است. بعضی ها از روی دشمنی، انقلابی را بد معنا میکنند. انقلابی را به معنای بی سواد، بی توجّه، بی انضباط [میدانند] ؛ نخیر، اتّفاقاً درست بعکس است.

تعداد بازدید : 135     تاریخ درج : 1395/11/04

کلمات کلیدی
انقلاب اسلامی  |  حسن رحیم‌پور ازغدی  |  تمدن سازی اسلامی  | 
لینک کوتاه :