فیلم  /  مستند  /  مستند اجتماعی - فرهنگی

مدح زنان ولود(بچه زا)

در روایات زنان بچه زا مدح شده اند و از زنانی که مشغول شیر دادن به طفل شیرخوارشان هستند و همزمان حامله نیز هستند تمجید شده است.

تعداد بازدید : 1350     تاریخ درج : 1392/11/20


دانلود : کیفیت متوسط
کلمات کلیدی
جمعیت  | 
لینک کوتاه :