فیلم  /  مستند  /  مستند اجتماعی - فرهنگی

وظیفه دولت در تولید نسل

اصل در وظیفه دولت و حکومت اسلامی ترغیب و تشویق مردم به ازدیاد نسل است و سیاست های جمعیتی را باید بر مدار ارزشهای مطلوب شارع مقدس تنظیم کند.

تعداد بازدید : 1064     تاریخ درج : 1392/11/21


دانلود : کیفیت متوسط
کلمات کلیدی
جمعیت  | 
لینک کوتاه :