فیلم

در انتخابات «مرّ قانون» باید عمل شود

هیچ وقت به مردم نگفتم و نمی گویم این کس را انتخاب کنید و آن کس را انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت می کنم. آنجایی که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بایستند.

تعداد بازدید : 126     تاریخ درج : 1396/01/27

کلمات کلیدی
انتخابات  |  رهبر انقلاب  |  خامنه ای سید علی  |  ریاست جمهوری  |  همراه با نامزدهای ریاست جمهوری  | 
لینک کوتاه :