فیلم  /  مستند  /  مستند سیاسی

مستند انتخاباتی سید ممطفی میرسلیم (قسمت اول)

تعداد بازدید : 110     تاریخ درج : 1396/02/19

کلمات کلیدی
انتخابات  |  انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم  |  سید مصطفی میرسلیم  |  مستند انتخاباتی  |  همراه با نامزدهای ریاست جمهوری  | 
لینک کوتاه :