فیلم  /  مستند  /  مستند اجتماعی - فرهنگی

علل کاهش باروری در ایران

دخالت مستقیم دولت، توصیه علمای مذهبی، افزایش اشتغال زنان، افزایش سواد خصوصا در زنان، شهرنشینی، فردگرایی، اشتغال زنان و... همه اینها تحت چتر توصعه اقتصادی و اجتماعی توانستند با تغییر نگرش ها نتایجی را به ثمر برسانند که کاهش باروری در ایران نمونه ای از آن نتایج است.

تعداد بازدید : 2190     تاریخ درج : 1392/12/03


دانلود : کیفیت متوسط
کلمات کلیدی
جمعیت  | 
لینک کوتاه :