فیلم  /  مستند  /  مستند اجتماعی - فرهنگی

کنترل جمعیت و چالش تجدید نسل

اگر ما قائل به 2 فرزند باشیم یعنی حتما باید یکی از آنها دختر باشد تا در آینده بتواند جایگزین مادر شده و نسل ادامه پیدا کند. حال اگر این رشد به جای 2 به 1.6 برسد یعنی هر مادر فقط توانسته به میزان 0.8 خودش را جایگزین کند و معنایش این است که با این سیاست کنترل جمعیت در آینده ای نه چندان دور، ما دیگر قادر نیستیم نسلی را جایگزین خودمان بکنیم.

تعداد بازدید : 1678     تاریخ درج : 1392/12/15


دانلود : کیفیت متوسط
کلمات کلیدی
جمعیت  | 
لینک کوتاه :