فیلم  /  مستند  /  مستند اجتماعی - فرهنگی

کنترل جمعیت و چالش کاهش افراد فعال

افراد فعال جامعه را سنین 14 تا 60 سال تشکیل می دهند که بیشتر تولید و کمتر مصرف می کنند. با کنترل جمعیت عملا افراد فعال جامعه کاهش یافته و در نتیجه توان تولید و توان مصرف جامعه نیز کاهش پیدا می کند تا آنجا که اگر جامعه به حد سالخوردگی برسد آنگاه روند معکوس آغاز می شود یعنی شما بیش از تولید، مصرف خواهید کرد.

تعداد بازدید : 1202     تاریخ درج : 1392/12/21


دانلود : کیفیت متوسط
کلمات کلیدی
جمعیت  | 
لینک کوتاه :