فیلم

شاخصه های انتخاب اصلح (2)

برخی ویژگی های انتخاب اصلح در قرآن کریم از بیانات مقام معظم رهبری

تعداد بازدید : 95     تاریخ درج : 1396/02/25

کلمات کلیدی
انتخابات  |  رهبر انقلاب  |  خامنه ای سید علی  |  انتخاب اصلح  |  همراه با نامزدهای ریاست جمهوری  | 
لینک کوتاه :