فیلم

آغازی برپایان 27 سال سانسورمنشور روحانیت

سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی پیرامون منشور روحانیت امام خمینی(ره)

تعداد بازدید : 100     تاریخ درج : 1396/03/10

کلمات کلیدی
امام خمینی‏ ( ره )  |  حسن رحیم‌پور ازغدی  |  منشور روحانیت  | 
لینک کوتاه :