فیلم  /  امام و رهبری  /  امام خامنه ای  /  پیام ها و رهنمودها

راه نجات اقتصاد کشور از نظر رهبرانقلاب - گام دوم

ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور | گام دوم : تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور؛ رهبرانقلاب: مسئولین محترم دولتی باید فعّالیتها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند.

تعداد بازدید : 146     تاریخ درج : 1396/04/08

کلمات کلیدی
اقتصاد  |  رهبر انقلاب  |  خامنه ای سید علی  |  گزیده بیانات رهبر انقلاب  | 
لینک کوتاه :