فیلم

رجایی، مردی از جنس مردم

عصر روز یکشنبه 8شهریور سال شصت اعضای شورای امنیت ملی طبق معمول هر هفته به دفتر نخست وزیری آمدند .کمتر ازنیم ساعت بعد انفجار مهیبی همه چیر را دگرگون کرد

تعداد بازدید : 154     تاریخ درج : 1396/06/01

کلمات کلیدی
شهید رجایی  |  تاریخ انقلاب  |  هفته دولت  | 
لینک کوتاه :