فیلم  /  مستند  /  مستند شخصیت های ملی و مذهبی

ارائه طرح نقشه کاروانسرا ها توسط شیخ بهایی‏(ره)

شیخ بهایی در ریاضی و معماری و مهندسی بسیارمشهور بوده و بسیاری از بناهای معروف دوره صفویه نتیجه تدبیر و طراحی او بوده است.

تعداد بازدید : 1100     تاریخ درج : 1391/03/08


دانلود : کیفیت متوسط کیفیت پایین
لینک کوتاه :