فیلم  /  علما و بزرگان  /  مستند

پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش با قلم شیخ بهایی(ره)

یکی از خصایص شیخ بهایی جامعیت او در علوم و فنون مختلف است. ایشان در زمینه‏ های گوناگون از جمله داستان نویسی، معماری، شعر، خوشنویسی، و برخی دیگر از هنرها مهارت داشته و تألیفاتی نیز دارد.

تعداد بازدید : 1194     تاریخ درج : 1391/03/08


دانلود : کیفیت متوسط کیفیت پایین
کلمات کلیدی
شیخ بهایی  | 
لینک کوتاه :