فیلم  /  علما و بزرگان  /  مستند

تقسیم آب زاینده رود

مشکلات کشاورزان اصفهان برای استفاده از آب زاینده رود و کشمکش های دایمی در این زمینه باعث شد که شیخ بهایی که به امور مهندسی مسلط بود، آب دهی رودخانه زاینده رود را در فصل ها و زمان های گوناگون بررسی و سرانجام آب رودخانه را به یک نسبت مساوی به محله های گوناگون اصفهان منتقل نماید.

تعداد بازدید : 758     تاریخ درج : 1391/03/08


دانلود : کیفیت متوسط کیفیت پایین
کلمات کلیدی
شیخ بهایی  | 
لینک کوتاه :