فیلم  /  علما و بزرگان  /  مستند

گفتگوی شیخ بهایی(ره) با علیرضا عباسی

علی رضا عباسی تبریزی، خطاطی برجسته و همچنین استاد خوشنویسی بود که از طرف شاه عباس صفوی به لقب شاهنواز خان ملقب گردید. وی خط نسخ و ثلث را با استادی تمام می نوشت و در خط نستعلیق نیز شیوه ای خاص داشت.

تعداد بازدید : 1033     تاریخ درج : 1391/03/08


دانلود : کیفیت متوسط کیفیت پایین
کلمات کلیدی
شیخ بهایی  | 
لینک کوتاه :