گوهر ناب  /  داستان ها و حکایات  /  حکایات پندآموز

آبیاری عمل با نیت؛ آب شیرین و آب شور

مثل ها و پندهای خواندنی دارای اشارات تاریخی، نکات تازه و ظریف برای تبیین مسائل اعتقادی و فکری و القای شایسته مطلب است که حکایت ظریف زیر را می خوانید.

منبع : کتاب مثل ها و پندها؛ حائری شیرازی، محی الدین تعداد بازدید : 309     تاریخ درج : 1394/06/18    

با آب شیرین می شود کشت کرد، اما با آب شور نمی شود. آب شور، بعضی درخت ها را می خشکاند. کارهایی که انسان انجام می دهد، همچون درختی است که می کارد و با نیاتش آن را آب می دهد. تا نیات خالص است این درخت ها خرم و باشکوه اند، اما وقتی که نیّات دیگری پا در میان می نهند مثل این است که آب شور با آب شیرین مخلوط شده باشد. طبیعتاً در چنین صورتی پژمردگی و خشکی درخت غیر قابل اجتناب است.

کلمات کلیدی
آب شیرین  |  عمل نیک  |  حکایت پندآموز  |  آب شور  | 
لینک کوتاه :