گوهر ناب  /  داستان ها و حکایات  /  حکایات پندآموز

روحانی و تصفیه باطن؛ آب

مثل ها و پندهای خواندنی دارای اشارات تاریخی، نکات تازه و ظریف برای تبیین مسائل اعتقادی و فکری و القای شایسته مطلب است که حکایت ظریف زیر را می خوانید.

منبع : کتاب مثل ها و پندها؛ حائری شیرازی، محی الدین تعداد بازدید : 357     تاریخ درج : 1394/06/18    

همان طوری که آب را در ظرف پاک و جوی پاک باید ریخت و قبلاً می باید جوی را از لجن ها پاک و لایروبی کرد تا آب زلال جریان پیدا کند، همین طور روحانی هم باید خودش را خودسازی و تصفیه کند و با نفس، مجاهده نماید، تا این آب زلال قرآن، از طریق او همچنان صاف و زلال به دست مردم برسد. این که به ما بگویند مثلاً رأی خودتان را در آیات دخالت ندهید و آیات قرآن را تفسیر به رأی نکنید، برای این است که در آب شیرین حیات بخش قرآن، شورآب خودمان را وارد نکنیم، چون آب شور نه تنها رفع عطش نمی کند، بلکه هر کس بیاشامد، تشنه تر و ناراحت تر می شود. آب شیرین و گوارا عطش را خاموش می کند.

کلمات کلیدی
روحانی  |  تهذیب نفس  |  حکایت پندآموز  |  آب زلال  | 
لینک کوتاه :