گوهر ناب  /  داستان ها و حکایات  /  حکایات پندآموز

توبه;سیگار و سیگاری

مثل ها و پندهای خواندنی دارای اشارات تاریخی، نکات تازه و ظریف برای تبیین مسائل اعتقادی و فکری و القای شایسته مطلب است که حکایت ظریف زیر را می خوانید.

منبع : کتاب مثل ها و پندها؛ حائری شیرازی، محی الدین تعداد بازدید : 1178     تاریخ درج : 1394/06/18    

کسی که روزی یک پاکت سیگار می کشیده، و می خواهد یک دفعه در یک هفته سیگار نکشد، بر این بیشتر سخت می گذرد یا بر کسی که سیگاری نیست؟ این که معتاد به سیگار است این یک هفته برایش مجاهده است و آن که عادت به سیگار ندارد، یک هفته عادی است که برایش می گذرد.

کسی که بی پروایی ها و تقلب ها داشته و حالا می خواهد در خط رهبر باشد، این چه زجری باید بکشد تا آن عادت را ترک کند! از این جهت خدا نسبت به این افراد می فرماید: «فَاولئِکَ یُبدِّلُ اللهُ سَیِّئاتِهِم حَسَناتٍ» خدا بدیهای اینها را تبدیل به حسنات می کند. این به دلیل زجرهایی است که می کشند. شما فکر می کنید «حُرّ» چقدر زرنگ بود؟ او که تا شب عاشورا از فرماندهان سپاه ابن سعد است، روز عاشورا یکی از شهدای بزرگ تاریخ اسلام می شود. آیا شما فکر کردید که حُرّ این بیست و چهار ساعت را چطور گذراند؟ خودت را به جای او گذاشتی؟ کسی که بین آنها محترم بود، زن و فرزند داشت، همه گوشتش زیر دندان آنها بود، آیا فکر کردی وقتی حرّ در این طرف شهید بشود آنها خانواده او را در آن طرف به آتش می کشند که آبروی ما را بردی؟

او قید زن و فرزند و تمام تعلقات را زده است، خانه اش را غارت می کنند، همه چیزش را می برند. این بیست و چهار ساعت برایش به اندازه چندین سال زجر گذشته تا توانسته است از تمام این دشواری ها بگذرد و تصمیم نهایی اش را بگیرد. گفت باید با اینها باشم، برگشت. کار بزرگی کرده. کاری که دیگران در چند سال موفق نمی شوند، همان زجر را یک روزه کشیده است.

کلمات کلیدی
سیگاری  |  توبه و انابه  |  حکایت پندآموز  | 
لینک کوتاه :